BDI

חברת החשמל לישראל בע"מ

ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות

פרופיל

שנת הקמה 1923
כתובת ת.ד. 10, חיפה 3100001 - ראה מפה
טלפון 04-8182222
פקס 04-8186100
דוא"ל
רשתות חברתיות
אתר החברה www.iec.co.il

מנהלים

יפתח רון-טל, יו"ר הדירקטוריון, חברת החשמל לישראל בע"מ

יפתח רון-טל

יו"ר הדירקטוריון

עופר בלוך, מנכ''ל, חברת החשמל לישראל בע"מ

עופר בלוך

מנכ''ל


אודות

חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה כוללת ייצור חשמל; הולכה והשנאה של חשמל; חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות. חברת החשמל מחזיקה ומפעילה 17 אתרי תחנות-כוח, שבהם 63 יחידות ייצור: 18 מתוכן יחידות קיטוריות ו-45 יחידות מסוג טורבינות גז (14 מתוכן פועלות במחזור משולב). כושר הייצור המותקן של החברה עמד ביום 31.12.17 על 13,617 מגוואט. החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים. נכון ליום 31.12.17 מעסיקה חברת החשמל 11,902 עובדים ומספקת שירות לכ-2.77 מיליון לקוחות.