שאלונים לדירוג התחדשות עירונית 2022

קבוצת BdiCoface משתמשת בפלטפורמה הרחבה של המידע העסקי שברשותה, לדרוג החברות והגופים המובילים במשק באופן איכותי ומעמיק.

הקוד למובילות עסקית הינו רב מימדי ומורכב משקלול תחומים ומאפיינים רבים הן בהיבט הכמותי והן בהיבט האיכותי. ®BdiCode אשר יצא לראשונה בשנת 2005, משקף הסתכלות רחבה על החברות במשק הישראלי במגוון הפרמטרים שיוצרים חברה מצליחה ומובילה, מעורר עניין רב בקהילה העסקית והפך לאבן דרך במשק.

הדרוג מתבסס על מתודולוגיה שפותחה ונבחנה במשך מספר שנים על ידי קבוצת BdiCoface.

בימים אלה אנו שוקדים על איסוף הנתונים שישוקללו בדירוג לשנת 2022.

הדירוג יתפרסם במלואו במהדורה עברית ובמהדורה אנגלית 2022®BdiCode – דרוג החברות המובילות במשק הישראלי, ויופץ באלפי עותקים למקבלי החלטות במשק וברחבי העולם באמצעות Coface מבעלי המניות של Bdi.

שיתוף הפעולה מצידך ישמש לנו כלי עזר ומקור מידע חשוב ונוסף להצלבה ואימות הנתונים, אולם חשוב לציין שדרוג חברתכם יעשה גם אם לא יועברו אלינו נתונים אלו ויתבסס על הערכות ונתונים ממאגרי המידע של הקבוצה.

נודה לך מאד אם תקדיש/י מזמנך למילוי השאלון ולהחזירו אלינו לא יותר מאוחר מה- 31.03.2022

ההשתתפות בדירוג ללא עלות.

 

להורדת השאלון הראשי 2022

להורדת שאלון לחברות הפעילות בתחום פינוי

להורדת שאלון לחברות הפעילות בתחום תמא 38/1

להורדת שאלון לחברות הפעילות בתחום תמא 38/2