BDI

מנהלים מובילים

המנהלים המובילים במשק הישראלי

חדשות
מובילות

100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן 2021, מתוך שש עם אמנון לוי

במרכז
הבמה

אריה בכר
קבוצת תדהר

במרכז
הבמה
במרכז
הבמה

אייל בר אליעזר
בלטר, גוט אלוני ושות'

חברות מובילות

החברות המובילות במשק הישראלי