BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין הגבלים עסקיים

ייצוג חברות מסחריות בכל הביטי ההגבלים העסקיים (כגון מיזוג ורכישה, הקמת מיזמים משותפים, מונופול הסדרים כובלים ודברים נוספים)