BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין הגבלים עסקיים

ייצוג חברות מסחריות בכל הביטי ההגבלים העסקיים (כגון מיזוג ורכישה, הקמת מיזמים משותפים, מונופול הסדרים כובלים ודברים נוספים)

מובילים (לפי סדר אלפביתי)

שם חברה לוגו
שם חברה לוגו
אורי ברעם, משרד עורכי דין
בר-קהן, ציגנלאוב ושות'
ברנע
גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'
וייס, פורת ושות'
חיים צדוק ושות' עורכי דין
נתן מאיר ושות', עורכי-דין
Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz 
רון גזית, רוטנברג ושות'
ש. פרידמן ושות', עורכי דין