קוראים יקרים,

מהדורת 2018 BdiCode יוצאת לאור בתקופה טובה למשק הישראלי. בעת כתיבת שורות אלה חברת דירוג האשראי S&P הודיעה על העלאת דירוג האשראי של ישראל מרמה של +A לרמה של -AA, הדירוג הגבוה ביותר שלו זכתה ישראל מעולם. בשנת 2017 הצמיחה הסתכמה ב-3.4% ושיערי האבטלה והאינפלציה המשיכו להיות נמוכים. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים פחת אך המשיך להיות חיובי, והחוב הציבורי ביחס לתמ"ג המשיך לרדת. ברבע הראשון של שנת 2018 המשק המשיך במסלול החיובי, התמ"ג גדל בקצב שנתי של 4.7%, שיעור האבטלה ביוני 2018 הגיע ל-3.8%, ושיעור האינפלציה נשאר נמוך. מספר רפורמות חיוניות למשק יוצאות לדרך כגון הרפורמה של משק החשמל, הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים ועוד רפורמות שעשויות לתרום לצמיחה בטווח הארוך.

למרות זאת, ישנם מספר סיכונים חשובים המאיימים על המשך המצב הקיים. האפשרות של מלחמת סחר בין ארה"ב לבין סין ומדינות אחרות, אשר תגרום להאטה בצמיחה העולמית ולפגיעה ביצוא של ישראל. העלאה משמעותית במחירי האנרגיה (נפט) בעקבות המתיחות בין אירן לארה"ב ובין אירן לסעודיה, שעלולה לגרום לסגירת נתיבי שייט מרכזיים. המתיחות בגבול הצפוני של ישראל בעקבות קירבת המלחמה בסוריה לגולן והגברת הסכסוך בין ישראל לעזה שעלול להידרדר עד כדי מלחמה. עוד נוסיף שהתקרבות הבחירות בישראל עלולה לפגוע במשמעת הפיסקאלית ולהגדיל את הגירעון הממשלתי.

מהדורת BdiCode 2018, המהדורה הארבע עשרה של דירוג החברות המובילות במשק, מציגה, בניתוח הקוד העסקי למצוינות ומובילות עסקית, את החברות המובילות במשק בחתך רוחבי (מכלל המגזרים וענפים) ובחתך מגזרי: חברות אחזקה, תעשייה, שירותים, בנייה, מסחר, שוק ההון, משרדי עו"ד וראיית חשבון, ובחתך ענפי בכל אחד מהמגזרים. דירוג BdiCode משקלל פרמטרים כמותיים ואיכותיים כגון: מחזור, רווחיות, שיעורי צמיחה, דירוג הסיכון, מוסר תשלומים, "הכי טוב לעבוד". דירוג ה"חברות שהכי טוב לעבוד בהן" העלה את "ההשקעה בהון האנושי" לסדר היום בקרב המנהלים בחברות המובילות. עוצמתו של הדירוג נעוצה, בין היתר, בכך שהוא גורם לחברות להביט במראה ולבחון את עצמן. בין הדירוגים המיוחדים נכללים דירוג העיריות/המועצות המובילות בישראל. אנו עושים מאמצים רבים כל שנה להוסיף דירוגים חדשים של גורמים חשובים במשק. השנה הוספנו מגוון דירוגים מיוחדים לתחום של רואי חשבון.

BdiCode 2018 מופץ בעשרות אלפי עותקים (עברית ואנגלית) בארץ ובחו"ל ומציג בפניכם את החברות המובילות בישראל – עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, סקרים ענפיים וניתוחים כלכליים – שהם כלי עסקי ראשון במעלה לבחינה ולהכרת המשק.

חברות רבות בחרו להציג עצמן במסגרת פרופיל מורחב בספר. ניתנה להן הזדמנות לפרט את פעילותן, מוצריהן, הטכנולוגיות שלהן, מעמדן בשוק וקשריהן הבינ"ל.

ברצוננו להודות לכל עובדי BdiCode שעשו מלאכתם נאמנה, השקיעו מאמץ רב בהכנות ואפשרו לנו להציג בפניכם מהדורה איכותית זו.

קריאה מהנה
הנהלת CofaceBdi