מהדורת BdiCode 2020 יוצאת לאור בתקופה קשה למשק הישראלי.

משבר הקורונה פגע קשות בצמיחה הכלכלית בשנת 2020 שעל פי התחזית האחרונה של קרן המטבע הבינלאומית אמורה להסתיים בירידה בתוצר המקומי הגולמי של 5.9% לעומת עלייה של 3.4% בשנת 2019 . יצוין, שאובדן התוצר אינו משקף את כל הנזק הכלכלי שנגרם וייגרם. בשנת 2020 ובשנת 2021 מספר פירוקי חברות ופשיטות רגל של עסקים צפויים לגדול באופן משמעותי. כמו-כן, צפויה דחייה ו/או ביטול מיזמים חדשים. חלק מהמובטלים החדשים לא יוכלו  להיקלט בחזרה במעגל העבודה ויהפכו למובטלים כרוניים. כך שההשלכות של משבר כלכלי זה הן מעל ומעבר לכל האטה רגילה והמחיר הכלכלי והחברתי של המשבר הוא גדול לאין ערוך לעומת אובדן התוצר הצפוי הנאמד ב 24- מיליארד דולר. למרות הנתון המאוד שלילי הזה יצוין שאינדיקטורים עיקריים אחרים עדיין נשארו חיוביים. בשנת 2020 האינפלציה תישאר נמוכה וצפוי עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים של 3.5% מהתמ״ג בדומה לשנת 2019 . ואם תחזיות הקרן יתממשו תהינה צמיחה של 4.9% בשנת 2021 . יתירה מזאת, הסכמי השלום עם איחוד האמירויות, בחריין וסודאן ואולי מדינות מוסלמיות נוספות עתידים לתרום תרומה חיובית חשובה לסקטור הסחר החוץ של ישראל ואולי גם לפרויקטים משותפים.

מהדורת BdiCode 2020 , המהדורה השש עשרה של דירוג החברות המובילות במשק, מציגה, בניתוח הקוד העסקי למצוינות ומובילות עסקית, את החברות המובילות במשק בחתך רוחבי )מכלל המגזרים וענפים( ובחתך מגזרי: חברות אחזקה, תעשייה, שירותים, בנייה, מסחר, שוק ההון, משרדי עו"ד וראיית חשבון, ובחתך ענפי בכל אחד מהמגזרים. דירוג   BdiCode משקלל פרמטרים כמותיים ואיכותיים כגון: מחזור, רווחיות, שיעורי צמיחה, דירוג הסיכון, מוסר תשלומים, "הכי טוב לעבוד". דירוג ה"חברות שהכי טוב לעבוד בהן" העלה את "ההשקעה בהון האנושי" לסדר היום בקרב המנהלים בחברות המובילות. עוצמתו של הדירוג נעוצה, בין היתר, בכך שהוא גורם לחברות להביט במראה ולבחון את עצמן. בין הדירוגים המיוחדים נכללים דירוג העיריות/המועצות המובילות בישראל. אנו עושים מאמצים רבים כל שנה להוסיף דירוגים חדשים של גורמים חשובים במשק. BdiCode 2020  מופץ בעשרות אלפי עותקים )עברית ואנגלית( בארץ ובחו"ל ומציג בפניכם את החברות המובילות בישראל – עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, סקרים ענפיים וניתוחים כלכליים – שהם כלי עסקי ראשון במעלה לבחינה ולהכרת המשק. כמו-כן ניתן לעיין ב- BdiCode 2020 באתר הייחודי: https://www.bdicode.co.il

חברות רבות בחרו להציג עצמן במסגרת פרופיל מורחב בספר. ניתנה להן הזדמנות לפרט את פעילותן, מוצריהן, הטכנולוגיות שלהן, מעמדן בשוק וקשריהן הבינ"ל. ברצוננו להודות לכל עובדי BdiCode שעשו מלאכתם נאמנה, השקיעו מאמץ רב בהכנות ואפשרו לנו להציג בפניכם מהדורה איכותית זו.

קריאה מהנה

הנהלת CofaceBdi