קוראים יקרים,

בשנת 2021 ובשנת 2022 הצמיחה בישראל צפויה להסתכם ב-7% וב-4% בהתאמה. שיעור האבטלה באותן השנים יסתכם בכ-7% וב-5% בהתאמה ושיעור האינפלציה יסתכם ב-1.4% וב-1.8%. באותן השנים העודף בחשבון השוטף כאחוז מתמ"ג יסתכם ב-4.5% וב-3.8%. בשנת 2021 הגירעון הממשלתי כאחוז מהתמ"ג צפוי להיות כ-6% ויחס החוב לתוצר יסתכם בכ-74%. תחזיות אלה הן חיוביות ביותר אך התפתחויות לא פחות חשובות מתחזיות הצמיחה הנ"ל הן העברת חוק התקציב שהפחית בצורה ניכרת את רמת האי-וודאות במשק והן הנהגת רפורמות כלכליות חשובות כגון הארכת גיל הפנסיה של נשים, המשך פתיחת המשק לתחרות חו"ל בעיקר בענפים שבעבר היו מוגנים מאוד, המשך הפחתת השימוש במזומנים, רפורמה בתחום הרגולציה להורדת הנטל הרגולטורי, רפורמה בבנקאות הפתוחה להגברת התחרות בסקטור הפיננסי, הנהגת אגרת הגודש וכו'. למרות זאת, לא נוכל להתעלם מגורם אי-וודאות מרכזי התפרצות של גל חדש של וירוס הקורונה אשר עלול לשבש את כל התחזיות ולחייב מדיניות סגרים חדשים ולפגוע קשות בצמיחה ובאבטלה.

מהדורת BdiCode 2021, המהדורה השבע עשרה של דירוג החברות המובילות במשק, מציגה, בניתוח הקוד העסקי למצוינות ומובילות עסקית, את החברות המובילות במשק בחתך רוחבי (מכלל המגזרים וענפים) ובחתך מגזרי: חברות אחזקה, תעשייה, שירותים, בנייה, מסחר, שוק ההון, משרדי עו"ד וראיית חשבון, ובחתך ענפי בכל אחד מהמגזרים. דירוג BdiCode משקלל פרמטרים כמותיים ואיכותיים כגון: מחזור, רווחיות, שיעורי צמיחה, דירוג הסיכון, מוסר תשלומים, "הכי טוב לעבוד". דירוג ה"חברות שהכי טוב לעבוד בהן" העלה את "ההשקעה בהון האנושי" לסדר היום בקרב המנהלים בחברות המובילות. עוצמתו של הדירוג נעוצה, בין היתר, בכך שהוא גורם לחברות להביט במראה ולבחון את עצמן. בין הדירוגים המיוחדים נכללים דירוג העיריות/המועצות המובילות בישראל.

אנו עושים מאמצים רבים כל שנה להוסיף דירוגים חדשים של גורמים חשובים במשק.
BdiCode 2021 מופץ בעשרות אלפי עותקים (עברית ואנגלית) בארץ ובחו"ל ומציג בפניכם את החברות המובילות בישראל – עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, סקרים ענפיים וניתוחים כלכליים – שהם כלי עסקי ראשון במעלה לבחינה ולהכרת המשק. כמן-כן ניתן לעיין ב-BdiCode 2021 באתר הייחודי: https://www.bdicode.co.il

חברות רבות בחרו להציג עצמן במסגרת פרופיל מורחב בספר. ניתנה להן הזדמנות לפרט את פעילותן, מוצריהן, הטכנולוגיות שלהן, מעמדן בשוק וקשריהן הבינ"ל.
ברצוננו להודות לכל עובדי BdiCode שעשו מלאכתם נאמנה, השקיעו מאמץ רב בהכנות ואפשרו לנו להציג בפניכם מהדורה איכותית זו.

קריאה מהנה
הנהלת CofaceBdi