מאגר המידע העסקי

חושפים את כל התמונה

שוקל התקשרות עסקית? בוחן הגדלת אובליגו של לקוח? בודק מספר הצעות של ספקים?
לפני שתחליט אתה חייב לראות את כל התמונה ולהיות ער לכל הפרטים גם את אלה שמתאמצים להסתיר ממך.
תספק לך דו"ח עדכני, מקצועי ואמין שיעזור לך לקבל את ההחלטה הנכונה בנושאי אשראי, רכש, שיווק, ניהול סיכוני אשראי ושורה של החלטות עסקיות נוספות.

דו"ח מידע עסקי של כולל:
  • נתונים פיננסיים עיקריים וניתוחם
  • רשימת אורות אדומים®
  • חוות דעת לקוחות
  • חוות דעת ספקים
  • עמידה באספקה
  • מוסר תשלומים
  • שעבודים
  • תיאור הפעילות
  • חברות שלובות
  • דירוג והערכת רמת הסיכון של החברה
  • המלצת אשראי
  • פרטי בעלות והנהלה
  • תוצאות סריקת מאגרי כגון עיתונות, בתי משפט והוצאה לפועל
   ועוד…

לפרטים נוספים חייגו 03-5770333