BDI

רואי חשבון

דירוג “משרדי ראיית חשבון״

דירוג משרדי רואי החשבון של CofaceBdi מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג וביקורת של גופים מובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע רב עם פירוט הלקוחות והשירותים הניתנים על ידי המשרד. צוות הדירוג של החברה עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, מצליב ובודק את האינפורמציה עם מידע מהחברות עצמן. בדירוג משוקללים פעילות המשרדים, תוצאות סקר מקיף והמלצות בקרב רואי החשבון, ודירוג לקוחות המשרד כפי שהם מדורגים בדירוג החברות המובילות. ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, המשרד מדורג יותר גבוה. בקטגוריות הנכללות בדירוג השנה נמצא את תחום הביקורת ותחומים נוספים. בעשור האחרון שינו משרדי רואי חשבון את אופי פעילותם . מתחום מסורתי של ביקורת בלבד , החלה מגמת התרחבות בתחומי הפעילות לתחומים נוספים כגון ניהול סיכונים בתחומים שונים. תחום הייעוץ הכלכלי ניהולי וארגוני – תחום שהתפתח מאד בקרב המשרדים והפך לתחום פעילות נרחב בלא מעט מהמשרדים. בפעילות היעוץ הניהולי והארגוני מתחרים המשרדים בחברות יעוץ מובילות בארץ ובעולם .השנה דירגנו את המשרדים גם בתחומי ביקורת פנים, מיסוי, ביקורת חקירתית וכמובן דירוג משרדי ראיית חשבון המבקרים חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א.

דירוג 2017 שם חברה לוגו
דירוג 2017 שם חברה לוגו
1 ארנסט אנד יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
2 קסלמן וקסלמן רו"ח - PWC Israel
3 Deloitte בריטמן אלמגור זהר
4 KPMG סומך חייקין
5 BDO זיו האפט, רואי חשבון
6 פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel
7
ליאון אורליצקי ושות' Moore Stephens Israel
8
שטיינמץ עמינח ושות' UHY רואי חשבון
9 ברית פיקוח 2000 אגודה שיתופית חקלאית
10 שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון RSM
11 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח - Baker Tilly
12 ברזלי ושות', רואי חשבון
13
רוזנבלום - הולצמן, רואי חשבון
14 שטראוס לזר ושות' רואי חשבון - Nexia International
15 Crowe Horwath (Israel) עובדיה,פיק קריכלי ושות'
16 עמית חלפון רואי חשבון PKF
17
חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון
18 הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון
19 מועלם ומועלם רואי חשבון
20
פריידקס ושות' - רואי חשבון
21 שטרק את שטרק רואי חשבון
22 בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (BDSK)
23 שורץ, לרנר, דובשני ושות'
24 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' - רואי חשבון
25 יוסף שמעוני משרד רואי חשבון
26 עזרא כדורי ושות' רואי חשבון
27 קנובל בלצר סוראיה ושות', רואי חשבון
28 שטיין קייקוב ושות' - רואי חשבון
29 HLB - גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' רואי חשבון
30 גולדברג פרושן ושות' - רואי חשבון
31 ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
32 אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון
33 שוורץ צדקיה יעוץ פיננסי
  • חברה ממשלתית
  • חברה נסחרת
  • חברה פרטית
  • מועסקים באמצעות החברה
  • נסחרת באירופה
  • נסחרת בארה"ב
  • נסחרת במקביל
  • נסחרת בתל-אביב
  • נתוני הקבוצה
  • נתונים מוערכים