BDI

רואי חשבון

דירוג משרדי רואי החשבון של CofaceBdi מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג וביקורת של גופים מובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע רב עם פירוט הלקוחות והשירותים הניתנים על ידי המשרד. צוות הדירוג של החברה עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, מצליב ובודק את האינפורמציה עם מידע מהחברות עצמן. בדירוג משוקללים פעילות המשרדים, תוצאות סקר מקיף והמלצות בקרב רואי החשבון, ודירוג לקוחות המשרד כפי שהם מדורגים בדירוג החברות המובילות. ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, המשרד מדורג יותר גבוה. בקטגוריות הנכללות בדירוג השנה נמצא את תחום הביקורת ותחומים נוספים. בעשור האחרון שינו משרדי רואי חשבון את אופי פעילותם . מתחום מסורתי של ביקורת בלבד , החלה מגמת התרחבות בתחומי הפעילות לתחומים נוספים כגון ניהול סיכונים בתחומים שונים. תחום ייעוץ כלכלי ניהולי וארגוני – תחום שהתפתח מאד בקרב המשרדים והפך לתחום פעילות נרחב בלא מעט מהמשרדים. בפעילות היעוץ הניהולי והארגוני מתחרים המשרדים בחברות יעוץ מובילות בארץ ובעולם . דירגנו גם את המשרדים גם בתחומי ביקורת פנים, מיסוי, ביקורת חקירתית וכמובן דירוג משרדי ראיית חשבון המבקרים חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א. השנה הוספנו גם דירוג של משרדים לפי בקורת פנים בחברות ציבוריות.

דירוג 2017 שם חברה
דירוג 2017 שם חברה
1 ארנסט אנד יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
2 קסלמן וקסלמן רו"ח - PWC Israel
3 Deloitte בריטמן אלמגור זהר
4 סומך חייקין KPMG
5 BDO ישראל
6 פאהן קנה ושות'
7
ליאון, אורליצקי ושות'
8 UHY שטיינמץ עמינח ושות', רו"ח
9 ברית פיקוח 2000 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
10 שיף, הזנפרץ ושות
11 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח - Baker Tilly
12 ברזלי ושות' - רואי חשבון
13 שטראוס לזר נקסיה אינטרנשיונל
14 עובדיה,פיק קריכלי ושות' Crowe Horwath Israel
15 עמית חלפון רואי חשבון PKF
16
חייקין כהן רובין ושות' רו"ח
17 הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון
18 מועלם ומועלם רואי חשבון
19
פריידקס ושות' רואי חשבון
20 שטרק את שטרק, רו"ח
21 בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (BDSK)
22 שורץ, לרנר, דובשני ושות'
23 וקסלר קונדנציק אנוך ושות'
24 יוסף שמעוני, משרד רואי חשבון
25 עזרא כדורי ושות', רואי חשבון
26 קנובל בלצר סוראיה ושות'
27 שטיין קייקוב ושות' - רואי חשבון
28 HLB - גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' רואי חשבון
29 גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון
30 ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
31 אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון
32 שוורץ צדקיה ייעוץ פיננסי בע״מ
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים