BDI

רואי חשבון

דירוג משרדי רואי החשבון של CofaceBdi מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג וביקורת של גופים מובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע רב עם פירוט הלקוחות והשירותים הניתנים על ידי המשרד. צוות הדירוג של החברה עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, מצליב ובודק את האינפורמציה עם מידע מהחברות עצמן. בדירוג משוקללים פעילות המשרדים, תוצאות סקר מקיף והמלצות בקרב רואי החשבון, ודירוג לקוחות המשרד כפי שהם מדורגים בדירוג החברות המובילות. ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, המשרד מדורג יותר גבוה. בקטגוריות הנכללות בדירוג השנה נמצא את תחום הביקורת ותחומים נוספים. בעשור האחרון שינו משרדי רואי חשבון את אופי פעילותם . מתחום מסורתי של ביקורת בלבד , החלה מגמת התרחבות בתחומי הפעילות לתחומים נוספים כגון ניהול סיכונים בתחומים שונים. תחום ייעוץ כלכלי ניהולי וארגוני – תחום שהתפתח מאד בקרב המשרדים והפך לתחום פעילות נרחב בלא מעט מהמשרדים. בפעילות היעוץ הניהולי והארגוני מתחרים המשרדים בחברות יעוץ מובילות בארץ ובעולם . דירגנו גם את המשרדים גם בתחומי ביקורת פנים, מיסוי, ביקורת חקירתית וכמובן דירוג משרדי ראיית חשבון המבקרים חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א. השנה הוספנו גם דירוג של משרדים לפי בקורת פנים בחברות ציבוריות.

דירוג 2019 שם חברה לוגו
דירוג 2019 שם חברה לוגו
1 ארנסט אנד יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
2 קסלמן וקסלמן רו"ח - PWC Israel
3 בריטמן אלמגור זהר
4 סומך חייקין KPMG
5 BDO ישראל
6 פאהן קנה ושות'
7
ליאון, אורליצקי ושות'
8 UHY שטיינמץ עמינח ושות', רו"ח
9 ברית פיקוח 2000 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
10 שיף, הזנפרץ ושות
11 ברזלי ושות' - רואי חשבון
12 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח
13
חייקין כהן רובין ושות' רו"ח
14
רוזנבלום הולצמן
15 שטראוס לזר נקסיה אינטרנשיונל
16 מועלם ומועלם רואי חשבון
17 הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי רואי חשבון
18 עזרא כדורי ושות', רואי חשבון
19
פריידקס ושות' רואי חשבון
20 עמית חלפון
21 עובדיה,פיק קריכלי ושות' Crowe Horwath Israel
22 שטרק את שטרק, רו"ח
23 בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (BDSK)
24 קנובל בלצר סוראיה ושות'
25 שורץ, לרנר, דובשני ושות'
26 גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון
27 אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' - רואי חשבון
28 שטיין קייקוב ושות' - רואי חשבון
29 שוורץ צדקיה ייעוץ פיננסי בע״מ
30 יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון
31 וקסלר קונדנציק אנוך ושות'
32 HLB - גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' רואי חשבון
33 בן שמואל רואי חשבון
34 יוסף שמעוני, משרד רואי חשבון
35 אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון
36 פייג שפיקר ושות',רואי חשבון
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים