BDI

חברת החשמל לישראל בע"מ

ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות

פרופיל

שנת הקמה 1923
כתובת ת.ד. 10, חיפה 3100001 - ראה מפה
טלפון 04-8182222
פקס 04-8186100
רשתות חברתיות
אתר החברה www.iec.co.il
   
   

מנהלים

יפתח רון-טל, יו"ר הדירקטוריון, חברת החשמל לישראל בע"מ

יפתח רון-טל

יו"ר הדירקטוריון

עופר בלוך, מנכ''ל, חברת החשמל לישראל בע"מ

עופר בלוך

מנכ''ל

אודות חברת החשמל לישראל בע"מ


חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה כוללת ייצור חשמל; הולכה והשנאה של חשמל; חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות. חברת החשמל מחזיקה ומפעילה 16 אתרי תחנות-כוח, שבהם 58 יחידות ייצור: 16 מתוכן יחידות קיטוריות ו-42 יחידות מסוג טורבינות גז (13 מתוכן פועלות במחזור משולב). כושר הייצור המותקן של החברה עמד ביום ג', 31.12.2019, על 12,752 מגוואט. החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים. נכון ליום ג', 31.12.2019, מעסיקה חברת החשמל 11,391 עובדים ומספקת שירות לכ-2.88 מיליון לקוחות.

פעולות פיתוח
בעשור האחרון השקיעה החברה כ-10 מיליארד דולר בפיתוחו של משק החשמל בישראל. את ההון הדרוש למימון השקעותיה מגייסת החברה ממקורות עצמיים ובאמצעות גיוסי הון בארץ ובחו"ל, למרות שמדובר בחברה בבעלות המדינה.
מערכת ההולכה של הקווים העיליים במתח 161 ק"ו הורחבה והסתיימו מספר פרויקטים של תגבור קווים (uprating). אורך הקווים העיליים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו מסתכם ב-4,706 ק"מ; אורך הכבלים התת-קרקעיים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו מסתכם ב-144 ק"מ; אורך הקווים במתח 115 ק"ו מסתכם ב-42 ק"מ; אורך הקווים במתח על-עליון 400 ק"ו מסתכם ב-769 ק"מ. מערכת ההשנאה כוללת 11 תחנות-מיתוג ו-147 תחנות-משנה בבעלות החברה, בנוסף ל-57 תחנות-משנה בבעלות פרטית אך באחריות תפעולית/תחזוקתית של החברה.

הספק שנאי הקישור בתחנות-מיתוג 400/161 ק"ו, הסתכם בסוף שנת 2019, ב-12,945 MVA. יכולת ההשנאה ממתח עליון למתח גבוה בתחנות-משנה שבבעלות החברה הורחבה והסתכמה ב-18,135 MVA.
יכולת ההשנאה בתחנות-משנה שבבעלות הצרכנים הפרטיים הסתכמה ב-4,126 MVA.

מערכת החלוקה כללה בסוף 2019, קווי רשת מתח גבוה באורך כולל של 28,689 ק"מ; 51,203 שנאי חלוקה בהספק כולל של 25,344 MVA וקווי רשת מתח נמוך באורך כולל של 37,981 ק"מ.

כניסה לעידן של "רשת חכמה" ו"מנייה חכמה"
"רשת חכמה" (Smart Grid) הינה תפיסה חדשה ומתקדמת של מערכת חשמל המושתתת על שילוב רשת חשמל מתקדמת עם מערכות תקשורת דו כיווניות, שליטה, בקרה ומערכות מידע מתקדמות. רשת זו משלבת חיישנים ואמצעי בקרה מתקדמים (LOT) וכן מערך מחשוב (הכולל איסוף נתונים ועיבודם), תקשורת ואוטומציה במרכיבי מערכת החשמל במטרה לשפר את הבטיחות, האמינות, היעילות והגמישות של הרשת וכן לתרום לשיפור חוויית הלקוחות.
כחלק מהיערכות החברה לכניסה לעידן הרשת החכמה, התקיים בשנת 2018, מכרז להחלפת המערכת לשליטה ובקרה על רשת החלוקה (DMS) במערכת מתקדמת (ADMS). במרץ 2019, נחתם חוזה עם הספק הנבחר (Grid Solutions – GE) להקמת המערכת והחל שלב תכנון מפורט. בדצמבר 2019, החל שלב הפיתוח, שעתיד להסתיים באמצע שנת 2021. המערכת עתידה להוות נדבך משמעותי של "הרשת החכמה" ותאפשר את ניהול הרשת הכוללת מקורות יצור מבוזרים, מערכות לאגירת אנרגיה וטכנולוגיות חדשות נוספות.
בפרויקט "המנייה החכמה" נעשה שימוש בטכנולוגיה שעיקרה הינו שימוש במוני חשמל חכמים שמשדרים על גבי קווי החשמל במתח נמוך (PLC), לטובת העברת נתוני צריכה למרכז הבקרה הארצי. באמצעות טכנולוגיה זו מתקבלת תמונת מצב חשמלית אזורית על הנעשה בשתי שכבות תפעוליות: זו של הרשת וזו של מונה הלקוח. הניהול מתבצע ע"י מערכת בקרה מרכזית שפועלת מיחידת המונים הארצית שבחברה ומאפשרת את ניהול הצריכה של הלקוחות הגדולים במשק החשמל ושל הלקוחות הביתיים. התקנת מנייה חכמה הינה חלק מרכזי במהפכת רשת חשמל חכמה לקראתה נערכת חברת החשמל. חברת החשמל נערכת לפריסה ארצית של מניה חכמה החל משנת 2021, כך שבכל התקנה חדשה יותקן מונה חכם ותחל החלפת מונים ישנים במונים חכמים כך שתוך מספר שנים, כל המונים בישראל יהיו מונים חכמים.

שילוב אנרגיות מתחדשות
בהתאם למדיניות ממשלת ישראל, הוגדרו יעדים לאומיים לייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות: 13% מהיקף הייצור עד שנת 2025, ולפחות 17% עד סוף שנת 2030. בהמשך לפנייתו של שר האנרגיה, ובעקבות קול קורא בנדון, מיום ד', 29 לינואר 2020, בוחנת רשות החשמל את האפשרות לקבוע יעד של 30% לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת לשנת 2030. בחטיבת לקוחות מתבצעת פעילות ענפה בעלת אתגרים מרובים, בשיתוף וסיוע יחידות שונות בחברה שמטרתה העיקרית לאשר ולחבר את מירב בקשות החיבור של מתקני הייצור המבוזר לרשת החלוקה, תוך עמידה באמות מידה ולוחות הזמנים הקבועות בה. הפעילות מתמקדת בשלושה תחום עיקריים: תחום המסחרי, תחום טכני, תחום רגולטורי. בשנת 2019 חוברו 3,489 מתקנים ברשת החלוקה, רובם המוחלט מתקני PV בהספק כולל של כ-MW 379. בנוסף חוברו מתקני יצור באנרגיות מתחדשות ברשת ההולכה בהיקף של MW 452. כושר היצור באנרגיות מתחדשות בשנת 2019 עומדת נכון לסוף שנת 2019 על 2,023 MW המהווה %11.4 מהיכולת המותקנת המשקית.

הכנסות, גיוסי הון ודירוג החברה
בשנת 2019, עלו הכנסות החברה בכ-4.6% בהשוואה לשנה קודמת והסתכמו בסך של כ-24,660 מיליון ₪. החברה סיימה את השנה ברווח של 1,816 מיליון ₪.

דירוג החברה בחו"ל (נכון ל-31.12.2019)
.1
Baa2 :Moody's עם אופק חיובי.
2.
BBB :S&P עם אופק יציב.

גיוסי הון
במהלך שנת 2019, גייסה חברת החשמל חוב באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של כ-0.4 מיליארד ₪ לצורכי מימון תכנית הפיתוח של החברה, מחזור חוב קיים ולצרכיה השוטפים האחרים.

פירעונות חוב
במהלך שנת 2019, פרעה החברה סך של כ-2.6 מיליארד ₪ בגין הלוואות ואג"ח.

ביקוש לחשמל ופסגת עומס
שיא הביקוש במשק בשנת 2019 התרחש ביום ד', 17.7.2019, ועמד על 13,568 מגוואט (גידול של 1.05% לעומת שיא הביקוש הקודם אשר התרחש ביום ד', 25.7.2018). בשיא הביקוש, סיפקה חברת החשמל 9,610 מגוואט, המהווים כ-71.2% מהביקוש המשקי.
סך ייצור החשמל ביחידות החברה הסתכם בשנת 2019, ב-47,784 GWh. בשנת 2019, ייצרה החברה כ-45.8% מסך ייצור החשמל באמצעות פחם, כ-53.1% באמצעות גז טבעי ונוזלי, כ-1% באמצעות סולר, כ-0.1% באמצעות מזוט.
צריכת החשמל המשקית בשנת 2019, עלתה בכ-1.8% לעומת אשתקד.

הגז הטבעי במשק החשמל
בשל התלות הגוברת של החברה בייצור חשמל באמצעות גז טבעי קיימים סיכונים הנובעים ממחסור באספקת הגז הטבעי לחברה. עם תחילת הזרמת הגז משדה "לוויתן" בסוף חודש דצמבר 2019, הורחב מעגל ספקי הגז הטבעי והופחתה הסבירות למחסור בגז טבעי בשל התלות במספר ספקים מצומצם, אך הסיכונים למחסור באספקת הגז הטבעי עקב מגבלות ספקי הגז ו/או מגבלות הקשורות למערכת הולכת הגז הטבעי, עדיין קיימים. בשנת 2019 צרכה החברה כ-3.0 מיליון טון גז טבעי (לא כולל גז טבעי נוזלי) לעומת כ-3.4 מיליון טון גז טבעי בשנת 2018. בנוסף צרכה החברה בשנת 2019, כ-0.6 מיליון טון גז טבעי נוזלי לעומת כ-0.5 מיליון טון גז טבעי נוזלי בשנת 2018.

שירות בסימן שימוש מושכל בחשמל והתייעלות אנרגטית
בשנת 2019, המשיכה החברה בפעילותה להכוונת הלקוחות להתייעלות אנרגטית באמצעות פרסום באמצעי התקשורת ובאתר האינטרנט של החברה וכן, בהצגת מידע פרונטאלי בפני קהלי יעד שונים. יתרה מכך, החברה ממשיכה להשקיע משאבים בפעילות לחיסכון אנרגטי באתרי החברה. בשנת 2019, בוצעו 8 פרויקטי התייעלות אנרגטית במספר אתרים של החברה. פוטנציאל החיסכון לפעילות השנתית עומד על כ-582 אלף קוט"ש. עיקר הפעילות התמקדה בהחלפת מערכות תאורה בתאורת לד חדישה וחסכונית, בעלת יעילות אנרגטית גבוהה במיוחד. בין השנים 2019-2014, יושמו כ-73 פרויקטים ב-31 אתרים שונים, עם פוטנציאל חיסכון אנרגטי שנתי מוערך של כ-4.5 מיליון קוט"ש.

שינוי מבני, תכנית שינוי ארגוני ותכנית התייעלות
במהלך השנים נערכו דיונים בין הגורמים הרלבנטיים, מונו צוותים וכן נדונו מספר מתווים אפשריים ליישום השינוי המבני בחברת החשמל. ביום ה', 10 במאי 2018, הגיעו גורמי הממשלה הרלוונטיים והחברה, לאחר היוועצות בנציגי העובדים וההסתדרות, להבנות ביחס למתווה העקרונות בקשר לשינוי המבני לתקופה של שמונה שנים, אשר אושר באותו מועד על ידי דירקטוריון החברה, וזאת בכפוף לקבלת החלטת ממשלה ולעיגון ההסדרים הנדרשים בחקיקה. ביום א', 3 ביוני 2018, אושר מתווה הרפורמה גם על ידי ממשלת ישראל (החלטת ממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברה ותיקון החלטת ממשלה) וביום ה', 19 ביולי 2018, אישרה כנסת ישראל את התיקון לחוק משק החשמל. ליישום מלא של השינוי המבני, יידרשו אישורים רגולטוריים נוספים, החלטות ואסדרות נוספות של רשות החשמל ומתן רישיונות אשר טרם התקבלו למועד אישור הדוחות הכספיים, ואין וודאות מלאה לגבי מועד קביעתם, קבלתם ותנאיהם הסופיים. למועד הדוח, אין ביכולתה של החברה להעריך באופן מהימן את ההשלכות המדויקות של האסדרות והאישורים הנוספים שטרם התגבשו או התקבלו, על מצבה הפיננסי ועל תוצאותיה.

פיתוח עסקי
היחידה לפיתוח עסקי פועלת במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה. בתוך כך, למצות באופן מיטבי את הידע המקצועי, המשאב האנושי המיומן, התשתיות והמשאבים האחרים המצויים בידי החברה, כמו גם מוצרי הלוואי המצויים בידה. מטרת העל של הפעילות היא להבטיח מקורות עתידיים להכנסות, שיוכלו לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות של החברה ולהרחבת אפיקי פעילותה. כמו גם, להוות גורם מסייע בהיכרות עם שיטות ותהליכי עבודה בכלל משקי האנרגיה. מרבית פעילות הפיתוח העסקי מופנית כיום לחו"ל, בעיקר למדינות אפריקה, מזרח אירופה ומדינות ברה"מ לשעבר. כמו כן, החברה פועלת למכירת שירותים מקצועיים בישראל וברשות הפלשתינאית. תחומי היזמות העסקית מגוונים, והם כוללים: תכנון והקמה של מתקני חשמל בחו"ל; פעילות של מכירת ידע, שירותי ייעוץ ושירותי הנדסה בארץ ובחו"ל; מסחור מוצרי לוואי הנוצרים בייצור חשמל; ניצול מושכל והשכרה של תשתיות החברה, אמצעים, ציוד, ושירותים אחרים. בשנת 2019, החברה המשיכה להרחיב את פעילותה החדשה יחסית בתחום שירותי ההגנה הכוללת למרחב הפיזי והקיברנטי

פיתוח עסקי
היחידה לפיתוח עסקי פועלת במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה. בתוך כך, למצות באופן מיטבי את הידע המקצועי, המשאב האנושי המיומן, התשתיות והמשאבים האחרים המצויים בידי החברה, כמו גם מוצרי הלוואי המצויים בידה. מטרת העל של הפעילות היא להבטיח מקורות עתידיים להכנסות,

מיזם התקשורת
חברת החשמל שותפה בחברת IBC – Israel Broadband Company מיום הקמתה ביולי 2013, מיום א',1.8.2019, חברת החשמל מחזיקה 30% מהון מניותיה ו-70% מוחזק על ידי שותפות סלקום-תש"י באופן שווה. בהתאם להסכמים, חברת החשמל מבצעת עבודות תכנון ופריסת כבלים האופטיים על תשתיות החשמל ומעניקה ל-IBC זכות שימוש בלעדית בתשתיות והקצאת אורכי גל על גבי שדרת הרשת האופטית של חברת החשמל. חברת החשמל מבצעת תכנון, פריסת רשת אופטית וחיבור לבניינים על בסיס תשתיות החשמל העיליות והתת קרקעיות הקיימות במספר רב של ערים. על בסיס תשתית זו, IBC מספקת ללקוחות ביתיים ועסקיים שירותי תקשורת רחבת פס, החל מ-100 מגה סימטרי. בנוסף, חברת החשמל מספקת ל-IBC תשתית לאירוח חדרי תקשורת ושירותי אחסנה ולוגיסטיקה הקשורים לפריסת רשת התקשורת.

חדשנות
הרפורמה במשק החשמל כמו גם שינויים טכנולוגיים במשק החשמל, כניסת תחרות והצורך בשיפור מתמיד ומצוינות הובילו את חברת החשמל לחיפוש אחר שיפור יכולות ויצירת ערך מוסף.
נושא החדשנות בחברת החשמל הוגדר כחלק אסטרטגי בתהליכי הליבה של החברה ויעד מרכזי בחשיבה העיסקית שלה. אימוץ החדשנות באמצעות רכישה של שירותים, מוצרים ושיתופי פעולה תסייע לחברת החשמל למצב את עצמה כחברה בעלת תרבות ארגונית חדשנית, שצופה מראש ומטמיעה בטווחי זמן קצרים שינויים טכנולוגיים בתחומי פעילותה השונים, תוך התבססות כארגון מוכוון מידע והטמעת דיגיטציה תומכת בכל רמות הארגון. אגף החדשנות הוקם בתחילת שנת 2020 כאשר מטרתו הינה להטמיע, למתג ולמצב את חברת החשמל כחברה חדשנית בתעשיית החדשנות בארץ ובעולם תוך שיתופי פעולה עם חברות סטארט אפ, קרנות, משקיעים בינלאומיים, טכנולוגיות וכו'.

איכות הסביבה
לחברה חזון סביבתי לאורו היא פועלת מתוך אחריות לסביבה, בראייה מקיימת ארוכת טווח וצופה פני עתיד, התורמת למיזעור ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה. נושא איכות הסביבה מהווה חלק אינטגראלי בכל תחומי עיסוקה של החברה ופעילותה כפופה לרגולציה נרחבת בתחום, אותה מובילים, בין היתר, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה. כמו כן, החברה עוקבת אחר התפתחות החקיקה הסביבתית וההתפתחות הטכנולוגית בתחום.

מעורבות בקהילה
חברת החשמל פועלת ומובילה בתחום הפעילות בקהילה מזה כ-30 שנה כמהלך הנטוע בחזונה ובמדיניותה ומשקף את אחריותה התאגידית, החברתית והסביבתית שלה. במסגרת פעילותה בקהילה, חברת החשמל יוצרת ומקדמת שיח לטווח ארוך עם הקהילה ומניעה לפעולה קהילות מגוונות ברחבי הארץ בנושאי מדע וטכנולוגיה, קיימות, התייעלות אנרגטית ונושאים הקשורים לחשמל ואנרגיה. בין הפעילויות המובילות, המתקיימות בשיתוף עם משרד החינוך, ניתן למנות תוכניות חינוכיות בנושא התייעלות אנרגטית כדרך חיים. מטרת תוכניות אלו הינה להוביל שינוי חברתי תודעתי והתנהגותי בקהילה בנושא צריכת החשמל, אשר יוטמע כשגרת חיים, למען איכות חיים כתפיסת עולם מקיימת . פעילות זו מתבצעת בין השאר גם באמצעות הקמת קבוצות מנהיגים מקרב בני הנוער בארץ. במהלך שנת 2019, נמשכו תכניות הלימודים בשיתוף "טכנודע אולגה", בנושאי פרוייקטי הפחתת פליטות בתחנות-הכוח הפחמיות – לימוד אופן פעולתם של סולקני תחמוצות הגופרית והחנקן לשמירה על איכות הסביבה ובנושא התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות. החשיפה הישירה והעקיפה לכלל הפעילויות המתוארות לעיל הקיפה כ-300,000 איש.
בתכנית "נתיב האור", המקדמת את נושא הבטיחות והשימוש המושכל בחשמל באמצעות פעילות חינוכית-חווייתית, נטלו חלק גם השנה כ-1,550 בתי ספר בכ-200 רשויות ברחבי הארץ. כן השתלבו בתכנית כ-2,000 גני ילדים. עובדי החברה וגימלאיה לוקחים חלק בתכנית בהתנדבות.

ניהול סיכונים והמשכיות עסקית
סיכונים לסוגיהם הם חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית ומתהליכי העבודה והניהול העסקי בחברה, ומושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים. בתחום זה פועלת החברה בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות. הפעילות מתבצעת בהתאם למדיניות אב לניהול סיכונים, המגדירה דרכי פעולה, בקרה ודיווח בתחום, לרבות חובת השימוש במערכת מידע ממוחשבת. סקר סיכונים כולל בוצע בחברה בשנת 2019, והוא עסק, בין השאר, בזיהוי הסיכונים המהותיים המשפיעים על יכולת החברה להשיג את יעדיה. בנוסף, כחלק מניטור הסיכונים בחברה נקבעו מדדים ותיאבון לסיכונים פרטניים וכן נקבעה רמת "התיאבון לסיכון" ברמת החברה אשר משקפת את רמת החשיפה המצרפית כתוצאה מסיכונים שעלולים להתממש בתקופה נתונה. ניהול סיכונים מתבצע גם לרמות האגפים, המחוזות, תחנות-הכוח ופרויקטים, והינו כלי עבודה בתחום קבלת החלטות ניהוליות ותפעוליות. כחלק מניהול סיכונים, ממשיכה החברה לקדם את הכנתן, עדכונן ותרגולן של תכניות תגובה לתרחישים קיצוניים במסגרת הבטחת ההמשכיות העסקית/תפקודית. אחת לרבעון מדווחת החברה לדירקטוריון על מצב ניהול הסיכונים בחברה לרבות אירועים מהותיים שהתממשו, פריצות בהצהרות "התיאבון לסיכון", ומידע נוסף לפי הצורך.

היערכות לשעת חירום/משבר
במהלך שנת 2019, התמודדה החברה עם מספר אירועי חירום הקשורים במזג אוויר חריג וכן אירועי חירום ביטחוניים בגזרה הדרומית.
במהלך חלק מאירועים אלו, עברה החברה לעבודה במתכונת חירום בחלק מחטיבות החברה.
במהלך השנה ועל מנת להגביר את מוכנותה לחירום, ביצעה החברה 2 תרגילים ארציים בהם שולבו תרחישי קיץ וחורף קיצוניים, בשילוב אירועים ביטחוניים, ירי רקטות, פיגועי טרור, אירועי סייבר, אירועי במשק הגז ואירועי שריפות נרחבות.
כמו כן בוצעו תרגילים ייעודיים במספר תחומים, חלקם תרגילי מטה וחלקם תרגילי שטח רטובים. תרגילים אלו נותנים מענה להתארגנות טובה יותר ולעמידה ברציפות תפקודית של תהליכים קריטיים, כנדרש בניהול סיכונים כולל.
החברה השתלבה גם השנה בפעילויות שונות בנושאי חירום יחד עם משרדי הממשלה, נציגי החירום של החברה השתתפו בכנסים מקצועיים וחיזקו את שיתוף הפעולה מול גורמי חירום אחרים.
החברה קיימה מספר תרגילים משותפים עם משרד האנרגיה, חברת מקורות, כב"ה, שב"ס, משטרת ישראל וגופים נוספים כחלק מחיזוק שיתוף הפעולה
במהלך שנת 2019, פעלה החברה במגוון נושאים נוספים עיקריים במסגרת היערכותה לחירום: פרויקט למיגון מתקנים קריטיים במשק החשמל, הגדלת מלאי הדלק לשימוש משק החשמל לשעת חירום, ביצעה הכשרה של ציוותי חילוץ והצלה מקרב עובדי החברה, פיתוח מערכות שו"ב לשיפור המוכנות לחירום וניהול אירועי חירום ועוד

אולי יעניין אותך גם


בדיקה מיוחדת של Coface Bdi – גלידריות בישראל , 2021

בשנת 2020 מוערך שהכנסות הענף עמדו על כ- 800 מיליוני שקלים, קיטון של כ- 10% בהשוואה לשנת 2019,

הישראלים רכשו השנה מטבחי חוץ בכ- 36.5 מיליון שקל – גידול של כ- 17% ביחס לשנה קודמת

חודשי האביב והקיץ הינם חודשי שיא במכירות המהוות כ- 40% מההכנסות השנתיות בענף

שוק מטבחי החוץ מאופיין בקשת מחירים רחבה והמחיר יכול להגיע עד למעלה מ- 100,000 שקל

תהילה ינאי, מנכ"לית CofaceBdi: "בשנתיים הקרובות שוק מטבחי החוץ ימשיך לצמוח בקצב גידול שנתי ממוצע של כ- 16%"

דרושים ב קבוצת פדלון – 2022

מנהלי פרויקטים / מהנדסים לפרויקטים רחבי היקף לבניה למגורים, ציבורית ומסחרית, בעלי ניסיון של לפחות 7 שנים בניהול פרויקטים.