BDI

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בנק מסחרי

פרופיל

שנת הקמה 1935
כתובת רח' יהודה הלוי 23, תל אביב- ראה מפה
טלפון 03-5145516
פקס 03-5172614
דוא"ל [email protected]
רשתות חברתיות
אתר החברה www.dbank.co.il
   

מנהלים

ד"ר יוסי בכר, יו"ר הדירקטוריון, בנק דיסקונט לישראל בע"מ

ד"ר יוסי בכר

יו"ר הדירקטוריון

לילך אשר-טופילסקי, מנהלת כללית, בנק דיסקונט לישראל בע"מ

לילך אשר-טופילסקי

מנהלת כללית

אודות


הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית לקבוצת דיסקונט. התכנית מבוססת על יעד מוביל - הובלה בשביעות רצון הלקוחות באמצעות בנקאות מותאמת לקוח, והיא כוללת שלושה רבדים עיקריים: המשך צמיחה והתייעלות; טרנספורמציה בבנקאות המסורתית; פיתוח מודלים בנקאיים חדשניים. במקביל, גובשה אסטרטגיה לחברות הבת העיקריות, במטרה להתאים את פעילות הקבוצה לשינויים בסביבת התחרות.

מנהלים בכירים נוספים
יאיר אבידן
סמנכ"ל בכיר, ראש חטיבת חברות בנות

רו"ח ניר אבל
סמנכ"ל, מבקר פנימי ראשי וראש חטיבת הביקורת הפנימית

אורית אלסטר
סמנכ״ל, ראשת החטיבה העסקית

זיו בירון
סמנכ"ל, ראש חטיבת תכנון אסטרטגיה וכספים

יוסף ברסי
סמנכ"ל בכיר, חשב, חשבונאי ראשי וראש חטיבת החשבות

יובל גביש
סמנכ״ל בכיר, ראש החטיבה הבנקאית

יפית גריאני
סמנכ״ל, ראשת חטיבת משאבי אנוש ונכסים

עו"ד אסתר דויטש
סמנכ״ל בכירה, היועצת המשפטית הראשית וראשת חטיבת הייעוץ המשפטי והרגולציה

יקי ז'נו
סמנכ״ל, ראש חטיבת טכנולוגיות ותפעול

אבי לוי
סמנכ״ל בכיר, מנהל הסיכונים הראשי וראש חטיבת ניהול סיכונים

אסף פסטרנק
סמנכ״ל, ראש חטיבת שווקים פיננסיים

אריק פרישמן

סמנכ"ל, ראש חטיבת דיגיטל ודאטה

גיבוש רוח דיסקונט
לצד הפעילות העסקית, השיק הבנק בשנת 2017 את "רוח דיסקונט" הכוללת את החזון, הערכים והקוד האתי של הבנק. להלן החזון: נשאף להיות הבנק הטוב ביותר ללקוחותיו, המאפשר צמיחה ואיתנות פיננסית לאורך זמן, באמצעות בנקאות מותאמת, מקצועית והוגנת.

חלוקת דיבידנדים
בחודש דצמבר 2017 אישר דירקטוריון הבנק מדיניות דיבידנד לפיה, החל מהרבעון הראשון של שנת 2018, יחלק הבנק, מדי רבעון, דיבידנד בשיעור של עד 15% מהרווח הנקי הראוי לחלוקה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים לרבעון שחלף.

פעילות קבוצת דיסקונט
אחזקות כוללות את בנק מרכנתיל דיסקונט – בנק מסחרי המתמחה, בין היתר, בשירותים ומוצרים לעסקים קטנים באמצעות רשת של 76 סניפים, את חברת כרטיסי האשראי כאל, בה הבנק מחזיק 71.8% מהמניות, ודיסקונט קפיטל הפעילה בתחום ההשקעות, בנקאות השקעות וחיתום. בחו"ל מתבצעת פעילות הקבוצה באמצעות אי די בי ניו יורק שהינו הגדול מבין הבנקים הישראלים הפועלים בחו"ל, המפעיל סניפים באיזור ניו יורק, בפלורידה ובקליפורניה ופעילותו מתמקדת בסקטור העסקי-מסחרי, ובבנקאות פרטית. בנק דיסקונט הינו חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה של תל אביב. כל מניות הבנק נמצאות בידי הציבור (ללא גרעין שליטה). בנק דיסקונט מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים באמצעות 109 סניפים1.

הפעילות מתבצעת במסגרת חמישה מגזרי פעילות עיקריים:
מגזר משקי הבית – מגזר זה יחד עם מגזר העסקים הקטנים, הינם מנועי הצמיחה המרכזיים בתוכנית האסטרטגית של הבנק. האסטרטגיה למגזר משקי הבית נשענת על שלושה נדבכים עיקריים: מיקוד בהעמקת הקשר עם לקוחות הקבוצה הקיימים, התמקדות במוצרי צמיחה ובמגזרי צמיחה, ושיפור התשתית הקמעונאית, הכוללת בין היתר את שיפור מודל השירות וחווית הלקוח. במסגרת מגזר זה נכללים הלקוחות הפרטיים של החטיבה הבנקאית בבנק דיסקונט והלקוחות הפרטיים של בנק מרכנתיל דיסקונט. לרשותם עומדים מערכי ייעוץ מקצועיים ובהם: ייעוץ השקעות בסניפים ובמרכזי השקעות ויעוץ פנסיוני בסניפים נבחרים.

מגזר עסקים קטנים וזעירים – במסגרת מגזר זה נכללים חברות ועסקים קטנים בעלי מחזור מכירות קטן, בבנק ובבנק מרכנתיל דיסקונט. השירות ללקוחות המגזר ניתן בסניפי הבנק באמצעות צוותי בנקאות לעסקים, המעניקים שירות של "One stop shop" לכלל פעילותם העסקית והפרטית. בנוסף, נהנים הלקוחות מאתר אינטרנט ייעודי, מחבילת שירותי SMS וכרטיסי אשראי "מפתח עסקי" ייחודי בשוק, המעניק הטבות בעת רכישת מוצרים לבית ולעסק. לרשותם מגוון מסלולי מימון אטרקטיביים, קרנות עסקים קטנים למימון השקעה וצמיחה, חדר עסקות מסחרי ייעודי המעניק שירותי מט"ח מגוונים ומותאמים.

מגזר עסקים בינוניים – במסגרת מגזר זה נכללות חברות בעלות מחזור מכירות בינוני. כמו כן נכללים לקוחות בנק מרכנתיל דיסקונט והבנקאות המסחרית של אי די בי ניו יורק. השירות ללקוחות המגזר בבנק דיסקונט ניתן בחמישה מרכזי עסקים בפריסה ארצית באמצעות צוותים הכוללים: בנקאי עסקים, כלכלנים, רכזי אשראי וצוות המעמיד הלוואות וערבויות. צוות מגוון זה מעניק שירות אישי, מקצועי ומקיף, המתייחס למכלול הצרכים הפיננסיים ובכללם פתרונות אשראי, הגנות מטבע, גידור סיכונים, סליקה בכרטיסי אשראי, מימון, השקעות מתמחות, מסחר בינלאומי ועוד. נוסף על אלה מציעים מרכזי העסקים גם פתרונות לצרכים הפיננסים של בעלי החברות, מנהליהן והסדרים ייעודיים לעובדיהן.

מגזר עסקים גדולים – במסגרת מגזר זה נכללים לקוחות עסקים גדולים בבנק דיסקונט, מוסדות פיננסיים ולקוחות מוסדיים של החטיבה העסקית בבנק דיסקונט, לקוחות עסקיים גדולים של בנק מרכנתיל דיסקונט ולקוחות מגזר הבנקאות העסקית של אי די בי ניו יורק. הליווי הפיננסי של החברות הגדולות נעשה באמצעות צוותי מנהלי העסקים באגף חברות גדולות בחטיבה העסקית. כל צוות מהווה כתובת בנקאית אחת לכל צרכיו הפיננסים של הלקוח העסקי ובכללם התאמת פתרונות פיננסים יצירתיים ומוצרים בנקאיים בתחומי האשראי, הגנות מטבע, מסחר בינלאומי, סליקה בכרטיסי אשראי, השקעות מתמחות בשוק ההון ועוד. לקוחות העוסקים בתחום הנדל"ן מקבלים שירות מאגף נדל"ן ותשתיות, הנותן מענה גם לעסקאות מורכבות של השקעות בתשתיות לאומיות כגון אנרגיה, מתקני התפלה ומים וכבישי אגרה. פתרונות המימון העומדים לרשות הלקוחות כוללים גם ארגון עסקאות סינדיקציה בשיתוף משקיעים מוסדיים וגורמים בנקאיים. לקוחות מוסדיים ופעילי שוק ההון מקבלים מענף שוק ההון שירותי הקצאת אשראי ושירותים נלווים – ברוקראז', ייעוץ השקעות והשאלות ניירות ערך.

מגזר בנקאות פרטית – במסגרת מגזר ייחודי זה נכללים לקוחות הבנקאות הפרטית בבנק דיסקונט, ישראלים ותושבי חוץ, בעלי עושר פיננסי. כמו כן כולל המגזר לקוחות בעלי עושר פיננסי בינוני וגבוה בבנק מרכנתיל דיסקונט ואת לקוחות הבנקאות הפרטית ב-אי די בי ניו יורק. השירות ללקוחות ישראלים בדיסקונט ניתן בארבעה מרכזים יעודיים ו-7 שלוחות בפיזור גיאוגרפי רחב. ללקוחות בעלי עושר פיננסי בינוני מוצעים שירותי ייעוץ על ידי טובי היועצים בבנק. ללקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה ניתן שירות כולל על ידי בנקאים ויועצים עתירי ניסיון.
הלקוחות נהנים משירות אישי וזמין בשעות פעילות ארוכות במיוחד. השירות ללקוחות בינלאומיים ניתן בערים תל אביב ונתניה.

דיגיטל חדשנות ופינטק
הבנק מתאים את עצמו לעולם המשתנה ופועל ליצירת מודלים בנקאיים חדשניים שיעניקו ללקוחות שירות מתקדם ומותאם לצרכיהם. במסגרת זו, במהלך שנת 2017 הבנק חתם על הסכמים לשיתוף פעולה עם חברות הפינטק, PayBox, ו-iCount. הבנק רכש את פעילות Paybox בישראל, והפך לשחקן משמעותי בתחום התשלומים מול לקוחות יחידים מכלל הבנקים בישראל. שיתוף הפעולה עם iCount, המיועד ללקוחות עסקיים קטנים המטופלים בחטיבה הבנקאית, הינו יישום עסקי-טכנולוגי ראשון במערכת הבנקאית בישראל המיישם תפיסת בנקאות פתוחה, לממשק עם ספקי צד ג', המיושם באמצעות פלטפורמת API (Application Programming Interface) מהמתקדמות בעולם, המאפשרת חיבור מאובטח על בסיס תקן עולמי. בנוסף, כחלק ממהלכי קידום החדשנות, במהלך שנת 2017 הבנק יזם, פיתח והשיק את ״דידי – הסייעת הדיגיטלית באפליקציית דיסקונט״, המאפשרת ללקוחות ביצוע פעולות, גישה למידע וקבלת תובנות על הפעילות בחשבונם באמצעות בקשה בשפה פשוטה, בכתב או בדיבור. השירות מבוסס על יכולות אנליטיקה ובינה מלאכותית מתקדמות והינו הראשון מסוגו במערכת הבנקאית.
בנוסף, במהלך שנת 2018 הוקמה חטיבה חדשה, חטיבת דיגיטל ודאטה.
במטרה ליצור ראיה כוללת של עולמות הדיגיטל, הדאטה והחדשנות, ולהגביר את המיקוד הניהולי בנושא. לצד זה, הושלמה פריסת ערוצי קשר מתקדמים בכל הסניפים, המאפשרים ללקוחות הבנק תקשורת זמינה ומהירה, במגוון הערוצים ובאמצעים חדישים המותאמים לצרכיהם."

מעורבות ותרומה לקהילה
מיום היווסדו פועל הבנק למען הקהילה כחלק ממחויבות עסקית חברתית ותרבותית. עובדים רבים שותפים בפעילויות התנדבות שונות ומגוונות, במסגרת זמנם הפנוי. הבנק תורם לעמותות רבות, בדגש על נושאי חינוך ילדים ונוער. "הזנק דיסקונט" הוא פרוייקט הדגל שבו תומך הבנק ובמסגרתו חבר לעמותת "הזנק לעתיד", שמטרתה העיקרית לסייע לתלמידים מהפריפריה לסיים את לימודיהם עם תעודת בגרות מלאה. בנוסף פועל הבנק בפרוייקטים שונים בתחום התרבות והאמנות ובמתן חסויות. "הרצלילנבלום" – מוזיאון פרטי לבנקאות ונוסטלגיה תל אביבית, מאפשר ללמוד מקרוב את ההיסטוריה והכלכלה הישראלית מאז ראשית המאה שעברה. המוזיאון, שהוקם על ידי דיסקונט, הוכר כאתר מורשת על ידי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

 

אולי יעניין אותך גם


מדד הסיכון המשולב של CofaceBdi סיכום אוקטובר 2017

הרעה במדד הסיכון המשולב של המשק הישראלי
• כ- 13.25% מהחברות דורגו ברמות הסיכון הגבוהות והמסוכנות
• בראש דירוג הענפים החלשים והמסוכנים ביותר: בתי קפה ו- שירותי הובלות
• בראש דירוג הענפים החזקים והבטוחים ביותר: תעשיית קוסמטיקה ופרמצבטיקה ותעשיית כימיקלים

תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת ב COFACEBDI בכנס Well Being

אתמול בכנס השנתי של פורום Well being – למנהלי פרט ורווחה, המוביל בישראל, הרצתה תהילה ינאי בעלים ומנכ"לית משותפת ב COFACEBDI על מחוברות עובדים