BDI

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בנק מסחרי

פרופיל

שנת הקמה 1935
כתובת רח' יהודה הלוי 23, תל אביב- ראה מפה
טלפון 03-5145516
פקס 03-5172614
דוא"ל [email protected]
רשתות חברתיות
אתר החברה www.dbank.co.il
פרופילים נוספים בנק‭ ‬דיסקונט‭ ‬לישראל‭ ‬בע‭"‬מ

מנהלים

אורי לוין, המנהל הכללי, בנק דיסקונט לישראל בע"מ

אורי לוין

המנהל הכללי

שאול קוברינסקי, יו"ר הדירקטוריון, בנק דיסקונט לישראל בע"מ

שאול קוברינסקי

יו"ר הדירקטוריון

אודות בנק דיסקונט לישראל בע"מ


בנק דיסקונט התאגד בארץ ישראל בשנת 1935 כחברה ציבורית לפי פקודת החברות. הבנק נוסד על ידי מר ליאון רקנאטי ז"ל בשם "בנק ארץ-ישראל לדיסקונט בע"מ", בהשתתפות המייסדים ה"ה יוסף אלבו ז"ל ומשה קרסו ז"ל. משרדי הבנק והסניף הראשון שלו שכנו תחילה ברח' יהודה הלוי 39 בתל-אביב. בשנת 1939 הועברו משרדי הבנק לרחוב יהודה הלוי 27 וברבות השנים הועברו לרח' יהודה הלוי 23 - האתר שבו ניצב היום "מגדל דיסקונט", אשר מאכלס את רוב יחידות המטה של הבנק. בשנות קיומו פיתח הבנק רשת סניפים ופעילות בנקאית מסחרית ענפה בכל תחומי הבנקאות.

מנהלים בכירים נוספים

ניר אבל

רו"ח, סמנכ"ל, מבקר פנימי ראשי וראש חטיבת הביקורת הפנימית

אסף אלדר

סמנכ"ל, ראש חטיבת תפעול ונכסים

יוסף ברסי

רו"ח, סמנכ"ל בכיר, חשבונאי ראשי וראש חטיבת החשבות

יובל גביש

סמנכ"ל בכיר, ראש החטיבה העסקית

יפית גריאני

סמנכ"לית בכירה, ראשת החטיבה הבנקאית

אסתר דויטש

עו"ד, סמנכ"לית בכירה, ראשת חטיבת ניהול קבוצתי ורגולציה

יקי ז'נו

סמנכ"ל, ראש חטיבת טכנולוגיות1

אורית כספי

סמנכ"לית, ראשת חטיבת משאבי אנוש

אבי לוי

סמנכ"ל בכיר, מנהל הסיכונים הראשי וראש חטיבת ניהול סיכונים

חגית מאירוביץ

סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית וראשת חטיבת הייעוץ המשפטי

ברק נרדי

סמנכ"ל, ראש חטיבת תכנון, אסטרטגיה וכספים

אסף פסטרנק

סמנכ"ל, ראש חטיבת שווקים פיננסיים

אריק פרישמן

סמנכ"ל, ראש חטיבת דיגיטל, דאטה וחדשנות

הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית לקבוצת דיסקונט, המבוססת על יעד מוביל – הובלה בשביעות רצון הלקוחות באמצעות בנקאות מותאמת לקוח, והיא כוללת שלושה רבדים עיקריים: המשך צמיחה והתייעלות, טרנספורמציה בבנקאות המסורתית, פיתוח מודלים בנקאיים חדשניים. כל זאת תוך המשך ביסוס התשתית ההונית, הטכנולוגית והאנושית, שיאפשרו צמיחה עתידית.
משבר הקורונה (covid-19), מסתמן כמשבר הפיננסי והגלובלי הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. הבסיס הפיננסי והתשתית ההונית של הבנק יציבים ומנוהלים בקפידה, והם מאפשרים לו להתמודד עם האתגרים המורכבים שהציב משבר הקורונה ולפעול אל מול לקוחות הבנק ברגישות ובאחריות ולתמוך בפעילותם הכלכלית בתקופה מאתגרת זו.

פעילות קבוצת דיסקונט
האחזקות כוללות את בנק מרכנתיל דיסקונט, המתמחה, בין היתר, בשירותים ומוצרים לעסקים קטנים ומשקי בית, את חברת כרטיסי האשראי כאל, בה הבנק מחזיק 71.8% מהמניות, ואת דיסקונט קפיטל, הפעילה בתחום ההשקעות הריאליות, בנקאות השקעות וחיתום. בחו"ל מתבצעת פעילות הקבוצה באמצעות אי די בי ניו יורק, שהינו הגדול מבין הבנקים הישראלים הפועלים בחו"ל, המפעיל סניפים באיזור ניו יורק, בפלורידה ובקליפורניה ופעילותו מתמקדת בסקטור העסקי-מסחרי, ובבנקאות פרטית. בנק דיסקונט הינו חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה של תל אביב. כל מניות הבנק נמצאות בידי הציבור (ללא גרעין שליטה). קבוצת דיסקונט מציעה ללקוחותיה שירותים בנקאיים מקיפים באמצעות 177 סניפים2 בישראל.

הפעילות מתבצעת במסגרת חמישה מגזרי פעילות עיקריים
מגזר משקי הבית – במסגרת מגזר זה נכללים הלקוחות הפרטיים של בנק דיסקונט ושל בנק מרכנתיל דיסקונט. לרשותם עומד מערך סניפים בפריסה ארצית, מוקד טלפוני המטפל גם בפניות כתובות, וערוצים דיגיטליים מובילים. כמו כן, עומדים לרשות הלקוחות מערכי ייעוץ מקצועיים ובהם: ייעוץ משכנתאות, ייעוץ השקעות בסניפים ובמרכזי השקעות וייעוץ פנסיוני בסניפים נבחרים.
מגזר עסקים קטנים וזעירים – השירות ללקוחות המגזר ניתן בסניפי הבנק באמצעות צוותי בנקאות לעסקים, המעניקים שירות של "One stop shop" לכלל פעילותם העסקית והפרטית. בנוסף, נהנים הלקוחות מאתר אינטרנט ייעודי, מחבילת שירותי SMS וכרטיסי אשראי "מפתח עסקי" ייחודי בשוק, המעניק הטבות בעת רכישת מוצרים לבית ולעסק. לרשותם מגוון מסלולי מימון אטרקטיביים, קרנות עסקים קטנים למימון השקעה וצמיחה, חדר עסקות מסחרי ייעודי המעניק שירותי מט"ח מגוונים ומותאמים, וכן שימוש ביישום של iCount (ראו להלן).
מגזר עסקים בינוניים – במסגרת מגזר זה נכללות חברות בעלות מחזור מכירות בינוני. כן נכללים לקוחות בנק מרכנתיל דיסקונט והבנקאות המסחרית של אי די בי ניו יורק. השירות ללקוחות המגזר בבנק דיסקונט ניתן בחמישה מרכזי עסקים בפריסה ארצית באמצעות צוותים עסקיים הכוללים: בנקאי עסקים, כלכלנים, רכזי אשראי וצוות המעמיד הלוואות וערבויות. צוות מגוון זה מעניק שירות אישי, מקצועי ומקיף, הכולל התאמת המוצרים הבנקאיים המגוונים למכלול הצרכים הפיננסיים של הלקוחות ובכללם פתרונות אשראי, הגנות מטבע, גידור סיכונים, סליקה בכרטיסי אשראי, מימון, השקעות מתמחות, מסחר בינלאומי ועוד. נוסף על אלה מציעים מרכזי העסקים גם פתרונות לצרכים הפיננסים של בעלי החברות ומנהליהן והסדרים ייעודיים לעובדיהן.
מגזר עסקים גדולים – במסגרת מגזר זה נכללים לקוחות עסקים גדולים בבנק דיסקונט, מוסדות פיננסיים ולקוחות מוסדיים בבנק דיסקונט ולקוחות מגזר הבנקאות העסקית של אי די בי ניו יורק. הליווי הפיננסי של החברות הגדולות נעשה באמצעות צוותי מנהלי העסקים באגף חברות גדולות בחטיבה העסקית. כל צוות מהווה כתובת בנקאית אחת לכל צרכיו הפיננסים של הלקוח העסקי ובכללם התאמת פתרונות פיננסים יצירתיים ומוצרים בנקאים בתחומי האשראי, הגנות מטבע, מסחר בינלאומי, סליקה בכרטיסי אשראי, השקעות מתמחות בשוק ההון ועוד. לקוחות העוסקים בתחום הנדל"ן מקבלים שירות מאגף נדל"ן ותשתיות, הנותן מענה גם לעסקאות מורכבות של השקעות בתשתיות לאומיות. פתרונות המימון העומדים לרשות הלקוחות כוללים גם ארגון עסקאות סינדיקציה בשיתוף משקיעים מוסדיים וגורמים בנקאיים. לקוחות מוסדיים ופעילי שוק ההון מקבלים מענף שוק ההון שירותי הקצאת אשראי ושירותים נלווים – ברוקראז, ייעוץ השקעות והשאלת ניירות ערך.
מגזר בנקאות פרטית – במסגרת מגזר ייחודי זה נכללים לקוחות הבנקאות הפרטית בבנק דיסקונט, ישראלים ותושבי חוץ, בעלי עושר פיננסי. כמו כן כולל המגזר את לקוחות הבנקאות הפרטית ב-אי די בי ניו יורק. השירות ללקוחות ישראלים בדיסקונט ניתן בארבעה מרכזי בנקאות פרטית יעודיים. ללקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה ניתן שירות כולל על ידי בנקאים ויועצים המתמחים בפלח זה. ללקוחות בעלי עושר פיננסי בינוני מוצעים שירותי ייעוץ על ידי היועצים בבנק בפלח השקעות ב-4 מרכזים ו-7 שלוחות בפיזור גיאוגרפי רחב. הלקוחות נהנים משירות אישי וזמין בשעות פעילות ארוכות במיוחד.

פינטק וחדשנות
הבנק מתאים את עצמו לעולם המשתנה ופועל ליצירת מודלים בנקאיים חדשניים, שיעניקו ללקוחות שירות מתקדם ומותאם לצרכיהם. במסגרת זו נמשכים מהלכי הפיתוח והקידום של שיתופי הפעולה עם חברות פינטק ושילובם בהצעות ערך ללקוחות. לאחר רכישת פעילות Paybox בישראל, הפך הבנק לשחקן משמעותי בתחום התשלומים מול לקוחות יחידים ועסקים קטנים מכלל הבנקים בישראל. הבנק השיק חנות API שמציעה לצדדי ג' (מפתחים וחברות עסקיות) אפשרות להתממשק למערכות הבנק באופן פשוט, מבוקר ומאובטח, ולשלב מידע ויכולת ביצוע פעולות בנקאיות ישירות בשירותים שהם מציעים ללקוחותיהם. מהלך חדשני זה מיישם הלכה למעשה את תפיסת הבנקאות הפתוחה המהווה נדבך מרכזי בבנקאות העתידית בארץ ובעולם.

שיתוף הפעולה עם iCount, המיועד ללקוחות עסקיים קטנים, היה יישום עסקי-טכנולוגי הראשון במערכת הבנקאית בישראל שיישם את תפיסת הבנקאות הפתוחה. לאחרונה, במסגרת פעילות הבנק להרחבת שירותי הבנקאות הפתוחה, שתי חברות פינטק הפועלות בתחום ניהול תזרים המזומנים חתמו על הסכמי הצטרפות לפלטפורמת הבנקאות הפתוחה של דיסקונט. כמו כן, הבנק ממשיך לחדש ולהוסיף תכונות חכמות ל-"דידי – הסייעת הדיגיטלית באפליקציית דיסקונט", המאפשרת ללקוחות ביצוע פעולות, גישה למידע וקבלת תובנות על הפעילות בחשבונם, בשפה פשוטה, בכתב או בדיבור. השירות מבוסס על יכולות אנליטיקה ובינה מלאכותית מתקדמות והינו הראשון מסוגו במערכת הבנקאית.

מעורבות ותרומה לקהילה
מיום היווסדו פועל הבנק למען הקהילה כחלק ממחויבות עסקית חברתית ותרבותית. עובדים רבים שותפים בפעילויות התנדבות שונות ומגוונות, במסגרת זמנם הפנוי. הבנק מקיים שיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים שונים, תורם לעמותות רבות, בדגש על נושאי חינוך ילדים ונוער והשנה, על רקע משבר הקורונה, בדגש על תחומי הבריאות וסיוע לקשישים ולמשפחות נזקקות. "הזנק דיסקונט" הוא פרוייקט הדגל שבו תומך הבנק ובמסגרתו חבר לעמותת "הזנק לעתיד", שמטרתה העיקרית לסייע לתלמידים מהפריפריה לסיים את לימודיהם עם תעודת בגרות מלאה. בנק מרכנתיל דיסקונט פועל אף הוא במסגרת העמותה, ותורם מדי שנה עשרות מילגות ללימודים אקדמיים לסטודנטים מהחברה הערבית. בנוסף פועל בנק דיסקונט בפרוייקטים שונים בתחום התרבות והאמנות ובמתן חסויות.

 

אולי יעניין אותך גם


הרווח על משקפי שמש בארץ הוא יותר מ–60%

5 רשתות האופטיקה המובילות מגלגלות מחזור שנתי של כ- 797 מיליון שקל וחולשות על נתח של כ- 44% מהשוק כולו. CofaceBdi: היקף שוק האופטיקה בישראל הסתכם בשנה החולפת ב-1.805 מיליארד שקלים, צמיחה של 2% לעומת השנה הקודמת תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת ב-CofaceBdi: "בשנים הקרובות אנחנו צופים כי שוק האופטיקה ימשיך לצמוח ברמה מתונה יחסית, כאשר […]

ההנחות והפטורים מארנונה למגורים לאוכלוסיות חלשות בערים מגיעות בממוצע ל- 32% מסך הגבייה

הנטל נופל על האוכלוסיות המשלמות ומגיע בערים מסוימות למעל מ – 1000 ש"ח בשנה.

CofaceBdi: כ-80% מהעסקים בישראל הפועלים מול סין צופים עליות מחירים לצרכן בגלל הקורונה

כ-50% מחברות שמייבאות מסין: כבר קיים מחסור במוצר הסופי הנמכר לצרכן הישראלי
חברות תיירות: צניחה של מעל 30% בביקוש של הישראלים לחופשות בחו"ל, 67% השיבו כי ניכרת כבר השפעה על הזמנת החופשות לקיץ