BDI

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

הקמה והפעלה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי

פרופיל

שנת הקמה 2003
כתובת קרית עתידים, מגדל עתידים, ת.ד. 58177, תל אביב 6158101- ראה מפה
טלפון 03-6270400
פקס 03-5611320
אתר החברה www.ingl.co.il
   
   
   

מנהלים

אורית סון, יו"ר הדירקטוריון, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

אורית סון

יו"ר הדירקטוריון

שמואל תורג'מן, מנכ"ל, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

שמואל תורג'מן

מנכ"ל

אודות נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)


נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז) הינה חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 2003, למטרת הקמה ותפעול של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי. בשנת 2004 העניק שר האנרגיה לחברה רישיון, למטרה זו, מכוח חוק משק הגז הטבעי, לתקופה של 30 שנה. לפרויקט זה נודעת חשיבות עצומה עבור המשק הישראלי משתי בחינות - הן בשל השפעתו על הכלכלה והתעשייה הישראלית והן בשל תרומתו לשיפור איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר. הקמת מערכת הולכת הגז הטבעי ותפעולה על-ידי נתג"ז מתבצעים על-פי תקנים בינלאומיים מחמירים, תוך שימוש בכלים לוגיסטיים מורכבים, אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובאמצעות מגוון ספקים, קבלנים ויועצים מקצועיים בינלאומיים ומקומיים. בנתג"ז מועסקים כ-150 עובדים בתחומי תכנון והנדסה, הקמה, תפעול ותחזוקה, בטיחות, ביטחון, כספים, פיתוח עסקי, משפט ומינהל.

מנהלים בכירים נוספים

דניאל סובל

סמנכ"ל כספים ורכש

שלמה קרסנר

סמנכ"ל הנדסה

שלומי זעירא

סמנכ"ל תפעול

יאיר רובינשטיין

סמנכ"ל פיתוח עסקי

חיים מוסקוביץ

סמנכ"ל הקמה

טל דגן

היועצת המשפטית

ג'יי אפשטיין

מנהל מסחרי

חיסכון כלכלי עצום למשק ואוויר נקי יותר – הגז שמוליכה החברה נחשב כיום לאחד ממוצרי האנרגיה הזולים והחסכוניים ביותר במשק הישראלי, והשימוש בו מפחית בעשרות אחוזים את עלויות ייצור החשמל והפקת אנרגיה לצרכים תעשייתיים. ממועד הקמתה ועד היום, השקיעה החברה יותר מ-7 מיליארד ₪ בהקמת המערכת. בנוסף, השימוש בגז טבעי חוסך מיליארדי שקלים בשנה למשק הישראלי. האנרגיה המופקת מן הגז נקייה יותר בהשוואה לאנרגיה המופקת מדלקים אחרים כגון סולר ומזוט, מאחר שבמהלך התהליך נפלטים לאוויר פחות מזהמים ופחות גזי חממה.
בשורת הגז הטבעי בכל רחבי ישראל – מערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי של מדינת ישראל מורכבת ממספר סוגי מתקנים: תחנות לקבלת הגז הטבעי מהמאגרים במימי מדינת ישראל. נכון להיום מופעלת תחנת קבלה באשדוד ובמהלך שנת 2019 הושלמה הקמת תחנת קבלה נוספת סמוך לחוף דור שהינה פעילה מדצמבר 2019 • מצוף ימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזת, הממוקם כעשרה קילומטרים מערבית לחופי חדרה (פעיל מינואר 2013), ומחובר באמצעות קו ימי למערכת ההולכה הארצית • צנרת תת קרקעית להולכת הגז הטבעי; עד היום פרסה נתג"ז קרוב ל-800 ק"מ של צנרת לאורכה ולרוחבה של המדינה. מקטעי ההולכה הראשיים: המקטע הימי (פעיל ממאי 2006), המקטע המרכזי (פעיל ממאי 2007), המקטע הדרומי (פעיל מנובמבר 2009), המקטע הצפוני (פעיל מאפריל 2011), מקטע דברת-ציפורית (פעיל מינואר 2015), קו הולכה לפלמחים (פעיל מפברואר 2016), קו יצוא לירדן באזור סדום (פעיל מינואר 2017), קו ההולכה המזרחי (פעיל ממאי 2017),קו ההולכה לירושלים (פעיל מאפריל 2021), קו יצוא לירדן צפון (פעיל מדצמבר 2019) • תחנות להפחתת לחץ ומדידה (PRMS) הממוקמות בנקודות מסירת הגז לצרכנים • תחנות הגפה הממוקמות לאורכה של המערכת • מוקדי בקרה וביטחון לפיקוח ושליטה מרחוק על מתקני המערכת • מערך תחזוקה ומרכזים לוגיסטיים בחיפה, בכנות ובמישור רותם.
לקוחות נתיבי הגז הטבעי לישראל – כבר היום, כ-70% מהחשמל בארץ מופק באמצעות גז טבעי שמוליכה נתג"ז אל 6 תחנות הכוח הגדולות של חברת החשמל (פרט לתחנות הפחמיות) ואל יצרני חשמל פרטיים דוגמת דוראד, דליה, OPC (רותם וחדרה), אדלטק (רמת נגב אנרגיה, אשדוד אנרגיה), ת"כ רמת חובב שותפויות, רפק (שורק, אשקלון, אלון תבור, רמת גבריאל), IPM באר טוביה, ת"כ אלון מרכזי אנרגיה ות"כ MRC. בנוסף, נתג"ז מוליכה גז טבעי אל מפעלי תעשייה מהגדולים בישראל, הממוקמים במפרץ חיפה, באזורי התעשייה ברמת חובב, במישור רותם ובמקומות נוספים: בזן, פז"א, חיפה כימיקלים, אדמה מכתשים, אדמה אגן, מפעלי ים המלח ועוד. מעגל המשתמשים ממשיך להתרחב באמצעות חיבורן של רשתות אזוריות לחלוקת גז טבעי, תחנות כוח פרטיות נוספות וכן לקוחות חדשים ממגזר התעשייה ואף יצוא גז טבעי משמעותי לירדן ולמצרים.
נתג"ז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי – בעקבות גילוי משאבי גז טבעיים מול חופי ישראל בשיעורים גבוהים, גבר הביקוש לייצור החשמל באמצעות גז טבעי ועמו החשיבות בהמשך פיתוח תשתית ההולכה. בשל כך, נתג"ז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי ובהגדלת אמינותה ויתירותה של מערכת ההולכה הארצית, במטרה להבטיח אספקת גז שוטפת ללקוחותיה. החברה פועלת להקמת מערכות הולכה ומתקני גז נוספים בהיקפים משמעותיים, וביניהם הכפלות קווי גז בדרום ובצפון וכן הקמת מערכת הולכה ימית (באזור חוף דור) שתאפשר חיבור ספקי גז נוספים ישירות למערכת ההולכה.
פרויקט הסבת היחידות הפחמיות לגז טבעי – בהתאם לתוכנית משרד האנרגיה לגמילת ישראל מדלקים מזהמים, החל פרויקט הסבת היחידות הפחמיות לגז טבעי. בהתאם לתכנית יוסבו, באופן הדרגתי, עד לשנים 2025-2026, ארבע יחידות הממוקמות בתחנת הכוח הפחמית באשקלון (תחנת רוטנברג, כ-2,200 מגה-ואט) ושתי יחידות הממוקמות בחדרה (תחנת אורות רבין, כ-1,100 מגה-ואט). החברה החלה בהקמה של חיבור הסבת היחידה הראשונה ברוטנברג ועתידה להשלים את ההקמה בשנת 2022. בנוסף החברה נמצאת בהליך מתקדם של הקמת חיבור למערכת הולכת הגז הטבעי עבור מחז"מים 70 ו80 באורות רבין (כ-1,260 מגה-ואט) המחליפים את היחידות הפחמיות 1-4.
יצוא גז טבעי – בשנים 2017-2019 השלימה החברה הקמת שני קווים לטובת יצוא גז טבעי לירדן, בדרום ים המלח לחיבור מפעלי תעשייה ירדנים ובאזור בית שאן לחיבור מערכת ההולכה הישראלית אל מערכת ההולכה הירדנית. כיום, רוב החשמל בירדן מיוצר מגז טבעי שמקורו משדות גז ישראלים. בינואר 2020 החלה החברה להוליך גז טבעי דרך מערכת ההולכה הישראלית לצינור EMG באזור אשקלון לטובת יצוא גז טבעי למצרים. בינואר 2021 חתמה החברה על הסכם קבוע עם חברת נובל אנרג'י להולכת גז טבעי למצרים דרך צינור EMG (כחלק מהסכם זה החברה מקימה את המקטע הימי אשדוד-אשקלון).
הקמת מתקנים בראייה אקולוגית ועל פי עקרונות פיתוח בר קיימא – החברה מתגאה בהישגים ראויים, בכל הנוגע לפיתוח בר קיימא, תוך ניצול מושכל של משאבים וטכנולוגיות המאפשרות שיקום נופי וטיפוח אזורי המערכת באופן טבעי ומהיר. החברה פועלת במסגרת עקרונות שקבעה בנושא השבת הסביבה לקדמותה, ביצוע מחקר לגבי השטח על ידי גורמי מקצוע ומול הגופים הירוקים, בדיקה מוקדמת לגילויי עתיקות, הגדרת דרכי גישה תוך התחשבות בחי ובצומח הסביבתי, ייצוב אפיקי נחלים, שיקום וטיפוח לאחר הקמה, ובפעולות נוספות בתיאום קק"ל, רשות הטבע והגנים ורשויות הנחלים.
הנפקת אגרות חוב ודירוג אשראי – ביום 30 במאי 2018, פרסמה החברה תשקיף רישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ד') והפכה לחברה מדווחת ברשימה הראשית של הבורסה לניירות ערך בתל אביב מיום 7 ביוני 2018. החברה מדורגת על ידי חברת הדירוג מעלות Standard & Poor’s אשר שיפרה את תחזית הדירוג ביולי 2021 מיציבה לחיובית ilAA+/Positive. סדרות אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי מעלות בדירוג +ilAA. חברת הדירוג מידרוג אישרה את דירוג סדרות האג"ח של החברה בדירוג Aa1.il אופק יציב.
עם הפנים לעתיד – נתג"ז היא חברה צעירה יחסית, שמאז הקמתה חוללה מהפכה גדולה במשק האנרגיה. באמצעות חזון, אמונה וצוות מקצועי הקימה מערכת הולכה ארצית, אשר מוליכה גז לאורך כל המדינה. נתג"ז ממשיכה לצעוד עם הפנים קדימה לפיתוח תמורות נוספות ויוזמות עתידיות, מתוך אמונה וחשיבה שגז טבעי תורם לכלכלת המדינה ולאוויר נקי לאזרחיה.

 

אולי יעניין אותך גם


חקירה באזהרה – מאת עו"ד אלעד שאול משרד אלעד שאול ושות'

חקירה פלילית תקינה שמבוצעת על ידי משטרת ישראל או כל גוף חוקר אחר (רשות התחרות, רשות המיסים, רשות הגנת הפרטיות וכדומה), מתחילה לאחר שנפתח תיק, מתויקת בו תלונת המתלונן ונערכת בדיקה ראשונית של טענותיו.

פס"ד שילוני נ' ויילר – חובות הדירקטוריון באישור הנפקה פרטית לבעל השליטה (פישר בכר חן וול אוריון ושות')

פסק דין זה[1] הינו אחד מפסקי הדין המשמעותיים שניתנו השנה ביחס לממשל תאגידי ולאישור עסקאות עם בעל שליטה. בית המשפט המחוזי נדרש בעניין זה לשאלה משפטית חדשה ותקדימית – האם הנפקה פרטית של מניות לבעל שליטה בחברה ציבורית יכולה להתבצע בשווי השוק של המניה בבורסה, מבלי לבצע הערכת שווי, או שעל החברה לבצע הערכת שווי […]

על פי מחקר שערכה חברת BDI : אלפי עסקים נמצאים בסכנה

על פי מחקר שערכה חברת BDI : אלפי עסקים נמצאים בסכנה (קטע מתוך "התוכנית הכלכלית" עם גדעון אוקו)    

חתימות אלקטרוניות ככלי לרציפות עסקית, יגאל ארנון ושות' עורכי דין

כתוצאה מן המגיפה העולמית בעקבות נגיף ה-COVID-19 עסקים רבים הקטינו באופן דרסטי את כמות כוח האדם הנמצא בפועל במקום העבודה על מנת לעמוד בהוראות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 והנחיות משרד הבריאות. חלקים נרחבים מכוח האדם עובדים מהבית או ממקומות אחרים מחוץ למקום העבודה הקבוע. העסקים חייבים להתמודד עם מטרה שנעה כל הזמן ולמצוא פתרונות חדשים-ישנים לאתגרים שעולים בקשר עם המצב הסבוך.