BDI

שירותים

תחבורה

דירוג 2020 שם חברה
1
צים - שירותי ספנות משולבים
2 אל על נתיבי אויר לישראל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3
אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל
4 תעבורה אחזקות
5 רכבת ישראל
6 ישראייר תעופה ותיירות
7
מנו ספנות
8 דן חברה לתחבורה ציבורית
9 קווים תחבורה ציבורית
10 ארקיע קווי תעופה ישראליים
11 ק. א. ל. - קווי אויר למטען
12 מטרופולין - תחבורה ציבורית
13 אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
14 סופרבוס הסעים ותיור
15 בון תור
16 קבוצת שגריר שירותי רכב
17 אלאלוף ושות' ספנות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש