BDI

שירותים

תחבורה

דירוג 2021 שם חברה לוגו
1
צים - שירותי ספנות
2 אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל
3 תעבורה אחזקות
4 רכבת ישראל
5 אל על נתיבי אויר לישראל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
6
מנו ספנות
7 ק. א. ל. - קווי אויר למטען
8 קווים תחבורה ציבורית
9 דן חברה לתחבורה ציבורית
10 סופרבוס הסעים ותיור
11 אלקטרה אפיקים
12 מטרופולין - תחבורה ציבורית
13 ארקיע קווי תעופה ישראליים
14 ישראייר תעופה ותיירות
15 בון תור
16 קבוצת שגריר שירותי רכב
17 אלאלוף ושות' ספנות
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש