BDI

שירותים

תחבורה

דירוג 2017 שם חברה
1
צים - שירותי ספנות משולבים
2 אל על נתיבי אויר לישראל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3 תעבורה אחזקות
4 רכבת ישראל
5
אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל
6 ישראייר תעופה ותיירות
7 דן חברה לתחבורה ציבורית
8 ארקיע קווי תעופה ישראליים
9 קווים תחבורה ציבורית
10
מנו ספנות
11 ק. א. ל. - קווי אויר למטען
12 סופרבוס הסעים ותיור
13 מטרופולין - תחבורה ציבורית
14 אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
15 בון תור
16 אלאלוף ושות' ספנות
17 קבוצת שגריר שירותי רכב
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש