BDI

שירותים

תחבורה

דירוג 2016 שם חברה
1
צים - שירותי ספנות משולבים
2 אל על נתיבי אויר לישראל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
3 תעבורה אחזקות
4 רכבת ישראל
5
אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל
6 ארקיע קווי תעופה ישראליים
7 דן חברה לתחבורה ציבורית
8 ישראייר תעופה ותיירות
9
מנו ספנות
10 ק. א. ל. - קווי אויר למטען
11 אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
12 מטרופולין - תחבורה ציבורית
13 בון תור
14 אלאלוף ושות' ספנות
15 סופרבוס הסעים ותיור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש