BDI

שירותים

תחבורה

דירוג 2015 שם חברה
1 אל על נתיבי אויר לישראל
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
2
צים - שירותי ספנות משולבים
3 רכבת ישראל
4 תעבורה אחזקות
5
אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל
6 דן חברה לתחבורה ציבורית
7 ישראייר תעופה ותיירות
8
מנו ספנות
9 ארקיע קווי תעופה ישראליים
10 ק. א. ל. - קווי אויר למטען
11 אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
12 מטרופולין - תחבורה ציבורית
13 בון תור
14 אלאלוף ושות' ספנות
15 סופרבוס הסעים ותיור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש