BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין ליטיגציה

ייצוג בפני הערכאות המשפטיות בכל תחומי המשפט המסחרי והאזרחי בבתי משפט בארץ ובח"ול

 

*עו"ד נבות תל צור חבר למשרד שפירא, כפרי, בר-זיק בינואר 20, המשרד הממוזג ייקרא תל-צור ושות'