BDI

שירותים

הסעדה וקייטרינג

דירוג 2019 שם חברה
1 אלוניאל (מקדונלד'ס)
2 סודקסו שירותי הסעדה ישראל
3 איכות קייטרינג שולץ 1997
4 קופיקס גרופ
5 אלגד פיצה
6 סודקסו (לשעבר שפע)
7 סי. אי. פי. מבוא חורון
8 ת.מ.מ. תעשיות מזון מטוסים
9 זר מעדנים ואירועים
10 אר.טו.אם קורפוראשיין
11 ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים
12 אורגד - ח.ש.ן. (בורגר-ראנץ )
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
13 אוכל ביתי ניר עציון
14 מטעמי איכות תפן (1991)
15 טבסקו החזקות
16 מועב שרותי מזון
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש