BDI

שירותים

הסעדה וקייטרינג

דירוג 2017 שם חברה
דירוג 2017 שם חברה
1 אלוניאל (מקדונלד'ס)
2 איי.אס.אס. שירותי הסעדה
3 איכות קייטרינג שולץ 1997
4 אלגד פיצה
5 קופיקס גרופ
6 זר מעדנים ואירועים
7 ת.מ.מ. תעשיות מזון מטוסים
8 אורגד - ח.ש.ן. (בורגר-ראנץ )
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
9 סודקסו (לשעבר שפע)
10 אוכל ביתי ניר עציון
11 מועב שרותי מזון
12 סי. אי. פי. מבוא חורון
13 מטעמי איכות תפן (1991)
14 ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים
15 טבסקו החזקות
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים