BDI

שירותים

הסעדה וקייטרינג

דירוג 2021 שם חברה
1 אלוניאל (מקדונלד'ס)
2 סודקסו שירותי הסעדה ישראל
3 אלגד פיצה
4 קופיקס גרופ
5 סי. אי. פי. מבוא חורון
6 אר.טו.אם קורפוראשיין
7 זר מעדנים ואירועים
8 ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים
9 אורגד - ח.ש.ן. (בורגר-ראנץ )
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
10 אוכל ביתי ניר עציון
11 טבסקו החזקות
12 ת.מ.מ. תעשיות מזון מטוסים
13 מטעמי איכות תפן (1991)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש