BDI

שירותים

הסעדה וקייטרינג

דירוג 2016 שם חברה
1 אלוניאל (מקדונלד'ס)
2 סודקסו שירותי הסעדה ישראל
3 איכות קייטרינג שולץ 1997
4 אלגד פיצה
5 סודקסו (לשעבר שפע)
6 אוכל ביתי ניר עציון
7 אורגד - ח.ש.ן. (בורגר-ראנץ )
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
8 זר מעדנים ואירועים
9 ת.מ.מ. תעשיות מזון מטוסים
10 מועב שרותי מזון
11 מטעמי איכות תפן (1991)
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש