BDI

מסחר

יבוא כלי רכב

דירוג 2017 שם חברה
1
קבוצת כלמוביל
2 מאיר חברה למכוניות ומשאיות
3 קרסו מוטורס
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
4
צ'מפיון מוטורס
5 דלק מערכות רכב
6 טלקאר
7 יוניברסל מוטורס ישראל (UMI)
8 יוניון מוטורס
9 מכשירי תנועה
10 דוד לובינסקי
11 זוקו שילובים
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש
12 צ'יינה מוטורס
13 סוכנות מכוניות לים התיכון
14 מטרו מוטור שווק
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
 • ש