BDI

מסחר

יבוא כלי רכב

דירוג 2019 שם חברה
1
כלמוביל
2 מאיר חברה למכוניות ומשאיות
3 קרסו מוטורס
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
4 טלקאר
5 דלק מוטורס
6
צ'מפיון מוטורס
7 יוניברסל מוטורס ישראל (UMI)
8 יוניון מוטורס
9 מכשירי תנועה
10 דוד לובינסקי
11 זוקו שילובים
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
12 מטרו מוטור שווק
13 סוכנות מכוניות לים התיכון
14 צ'יינה מוטורס
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים