BDI

מסחר

יבוא כלי רכב

דירוג 2020 שם חברה לוגו
1
כלמוביל
2 מאיר חברה למכוניות ומשאיות
3 קרסו מוטורס
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
4 טלקאר
5 יוניברסל מוטורס ישראל (UMI)
6 דלק מוטורס
7 יוניון מוטורס
8
צ'מפיון מוטורס
9 מכשירי תנועה
10 דוד לובינסקי
11 זוקו שילובים
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
12 סוכנות מכוניות לים התיכון
13 צ'יינה מוטורס
14 עופר חברה לרכב
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים