BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין תחבורה

ייצוג תאגידי תובלה יבשתיים בהסכמים מסחריים, מכרזים, הליכי ליטיגציה ועוד.

 

(*) במהלך שנת 2022 משרד תדמור לוי ומשרד יגאל ארנון התמזגו, השפעות המיזוג יבואו לידי ביטוי בדירוג הבא.