BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין תחבורה

ייצוג תאגידי תובלה יבשתיים בהסכמים מסחריים, מכרזים, הליכי ליטיגציה ועוד.

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.