BDI

עורכי דין תחומים

עורכי דין איכות הסביבה

ייצוג חברות בנושאי סביבה, ליווי רגולטורי של פעילות תעשייתית ומסחרית

(*) במאי 2021 משרד אשר חלד התמזג למשרד ש. הורביץ ושות'. הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת את פעילות המשרד הממוזג.