BDI

שירותים

שילוח ועמילות מכס

דירוג 2015 שם חברה
דירוג 2015 שם חברה
1 אף. סי. (פליינג קרגו) תובלה בינלאומית- DHL
2 אוריין ש.מ.
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
3 מנטפילד
4 פריץ קומפניס ישראל
5 קריאף גרופ
6 די. אס. וי. אייר אנד סי (לשעבר UTI)
7 אמקס (Kuehne + Nagel)
 • אדמה
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים