BDI

הכי טוב לעבוד

תחבורה- הכי טוב לעבוד

דירוג 2019 שם חברה לוגו
דירוג 2019 שם חברה לוגו
1 אל על נתיבי אויר לישראל
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים
2 קבוצת שגריר שירותי רכב
3
אגד, אגודה שיתופית לתחבורה בישראל
4 צים - שירותי ספנות משולבים
5 ארקיע קווי תעופה ישראליים
6 תעבורה אחזקות
7 דן חברה לתחבורה ציבורית
 • אביסרור
 • חברה ממשלתית
 • חברה נסחרת
 • חברה פרטית
 • מועסקים באמצעות החברה
 • נסחרת באירופה
 • נסחרת בארה"ב
 • נסחרת במקביל
 • נסחרת בתל-אביב
 • נתוני הקבוצה
 • נתונים מוערכים