המתודולוגיה של הדירוג

דירוג BdiCode מבוסס על מתודולוגיה חדשנית וייחודית שפותחה על ידי CofaceBdi לדירוג החברות המובילות במשק. בבסיסה המתודולוגיה נובעת מהגדרות מגוונות ורחבות למושג “מובילות עסקית״.
אנחנו ב-CofaceBdi, שעוסקים שנים בניתוח החברות במשק הישראלי, חיפשנו את הקוד העסקי/הגנטי להגדרת החברות המובילות במשק. האם מובילות חברה מוגדרת בגודל והיקף פעילותה, או ביציבות, רווחיות, או בשיעורי צמיחה, במנהלים כריזמטיים, או בפריצה לתחומים ושווקים חדשים, או אולי בהכנעת המתחרים, בסביבת העבודה שהחברה מקנה לעובדיה או בתגמול העובדים, בתרומה לקהילה ומעורבות חברתית. אכן, הקוד למובילות עסקית הינו רב מימדי, ומורכב משקלול של מספר רב של תחומים ומאפיינים הן בהיבט האיכותי והן בהיבט הכמותי. BdiCode הקוד העסקי למצוינות ומובילות עסקית משקף הסתכלות רחבה על החברות במשק הישראלי במגוון הפרמטרים המוזכרים לעיל שיוצרים חברה מצליחה ומובילה.


הקריטריונים לדירוג

היקפי הפעילות שאליהם צורפו גם מדדים של הערך המוסף – המשקפים את התרומה של החברה למחזור הפעילות.

  • מדד רווחיות. לא מספיק להיות גדול… השאלה מהי התשואה שהחברה מייצרת להיקף פעילותה האמיתי ומהי הרווחיות שלה?
  • שיעורי הצמיחה לאורך זמן, חדשנות במוצרים חדשים, טכנולוגיות חדשות, תחומי פעילות ושווקים חדשים.
  • דירוג הסיכון של החברה ומוסר התשלומים שלה; ככל שהחברה מסוכנת פחות ונוהגת לשלם לספקיה במועד, כך שופר כמובן הציון שלה.
  • היקף התרומה לקהילה ופעולות המעידות על מעורבות חברתית של החברה ו/או העובדים.

ולצד המדדים הכמותיים גם מדדים איכותיים:

  • עד כמה החברה מנוהלת היטב, וכיצד היא ומנהליה מוערכים ע״י המנהלים במשק.
  • איזו סביבת עבודה יוצרת החברה – עד כמה טוב לעבוד בה ועד כמה רוצים לעבוד בה?

המפתח למובילות ולהצלחת החברה נגזר משילוב של מדדים כמותיים וערכיים-איכותיים.

 

טבלאות הדירוג

עורכי דין

עורכי דין

המתודולוגיה מבוססת על איכות לקוחות המשרד, היקפי העסקאות, פס"ד משמעותיים, עו"ד המייצגים את הצד שכנגד, המלצות ממשרדי עורכי הדין , קבלת משוב מלקוחות המשרד וראיונות עומק עם השותפים.
לדירוגים לחץ כאן

הכי טוב לעבוד

הכי טוב לעבוד

שקלול של הפרמטרים החשובים ביותר לעובד הישראלי בבחירת מקום העבודה, של הציונים שניתנו על ידי הנשאלים למקומות עבודתם בסקרים בקרב עשרות אלפי עובדים, סקר עמדות בקרב מנהלי משאבי אנוש ונתונים מתוך סקרים פנים ארגוניים שנערכו בשיתוף עם החברות.
לדירוגים לחץ כאן

BdiCode

BdiCode

דירוג מרכזי של החברות המובילות במשק הכולל את כל תחומי התעשייה, מסחר ושירותים, בנייה ועוד,. ככל שמיקומה של החברה גבוה יותר בדירוג הקוד, כך מיקומה בדירוג המגזרי ובדירוג הענפי גבוה יותר.
לדירוגים לחץ כאן

בניה

בניה

דירוגי הבנייה ו״ייזום ונדל״ן מניב״: דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. בתחומי הבניה מספר דירוגים: דירוג חברות הבניה המובילות, אחזקות בניה, ייזום ובניה, קבלני מערכות אלקטרומכניות, תשתית; חברות ייזום ובניה בחברות ציבוריות ודירוג חברות ייזום ונדלן מניב.
לדירוגים לחץ כאן

כרטיסי אשראי - סליקה ונכיון

כרטיסי אשראי - סליקה ונכיון

דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. וטבלת דירוג נוסף לפי מספר כרטיסים מונפקים ופעילים.
לדירוגים לחץ כאן

בנקים מסחריים

בנקים מסחריים

דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. בסעיף הכנסות התייחסנו להכנסות ריבית נטו בתוספת הכנסות שאינן מריבית. כמו-כן, הבנקים דורגו על פי סך הנכסים, האשראי המנוהל והתשואה להון.
לדירוגים לחץ כאן

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית

דירוג החברות המובילות בפרויקטי תמא 38 בדירוג זה נכללות חברות אשר להן פרוייקטים בשלבי ביצוע. ובתחום פינוי בינוי - חברות אשר נכון לשנה החולפת יש להן פרוייקטים בשלבי ביצוע או שהסתיימו. החברות מוצגות לפי סדר אלפאביתי ללא דירוג פנימי.
לדירוגים לחץ כאן

ביטוח

ביטוח

דורגו במכלול הפרמטרים בדירוג “הקוד״. בסעיף הכנסות התייחסנו להכנסות מפרמיות ביטוח (בלבד) ברוטו. בנוסף בטבלה נתונים אודות הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, הכנסות מביטוח כללי, הכנסות מביטוח בריאות וסך המאזן. חברות ביטוח אשראי מדורגות בדירוג נפרד.
לדירוגים לחץ כאן

בתי השקעות

בתי השקעות

“בתי השקעות״ דורגו בשלושה דירוגים, שני דירוגים על פי ערך הנכסים המנוהלים, האחד ערך נכסים כולל קופות גמל-כללי, והשני ערך נכסים ללא קופ״ג, ודירוג שלישי על פי ערך קרנות הנאמנות.
לדירוגים לחץ כאן

עיריות

עיריות

דירוג המבוסס על שקלול של מדדים פיננסיים ומדד יעילות של עיריות ומועצות. מדד היעילות מבוסס על צירוף של מספר מדדים המשקפים את תפקודן של הרשויות
לדירוגים לחץ כאן

רואי חשבון

רואי חשבון

המתודולוגיה מבוססת על איכות לקוחות המשרד, המלצות ממשרדי רואי חשבון , קבלת משוב מלקוחות המשרד וראיונות עומק עם השותפים. בנוסף לדירוג הביקורת, דרוגים בתחום ניהול סיכונים , ייעוץ הכלכלי ניהולי וארגוני, ביקורת פנים, מיסוי, ביקורת חקירתית וחברות ציבוריות.
לדירוגים לחץ כאן

החזקה

החזקה

מדורגות לפי ההון העצמי ולפי סך הנכסים .בטבלאות הדירוג ניתן למצוא בנוסף מידע על גובה ההכנסות של חברות האחזקה, הבעלות שלהן, הענפים העיקריים בהן פעילות החברות וגם את שמות החברות המרכזיות בהן מחזיקה חברת ההחזקה.
לדירוגים לחץ כאן

עורכי פטנטים

עורכי פטנטים

שקלול של דירוג “הקוד״ ללקוחות המשרדים. מספר עורכי הפטנטים המורשים במשרד ומספר הפטנטים שהוגשו וקובלו על ידי המשרד. ככל שדירוגו של הלקוח בדירוג “הקוד״ גבוה יותר, כך הדירוג שניתן למשרד גבוה יותר .
לדירוגים לחץ כאן