פרסונל צ'ק

מידע עסקי גם על לקוחות ואנשים פרטיים

בדיקת מידע על עמידת לקוחות פרטיים בהתחייבויות כספיות
• בדיקת לקוח פרטי   • בדיקת ערבים   • בדיקה לפני מתן אשראי 
• בדיקה לפני השכרת נכסים   • בדיקה לפני קבלת עובדים
 
בעקבות חוק נתוני האשראי פיתחה חברת CofaceBdi את שירות "פרסונל צ'ק" לאספקת מידע לגבי עמידה של לקוחות פרטיים בהתחייבויות כספיות. עד היום ניתן היה לקבל מידע עסקי על חברות ועסקים בישראל. מהיום, ניתן לדעת יותר על לקוחות הפרטים שלך ולבחון טוב יותר את האשראי שאתה מעניק להם. "פרסונל צ'ק" תקטין את הסיכון במתן אשראי בעייתי ותאפשר הגדלת אשראי ללקוחות טובים.
 
לחוק ולתקנות נתוני אשראי
להנחיות רשם שירות נתוני אשראי
 
המעוניינים יכולים להוריד את הסבר החוק וטפסים נדרשים:
 
הסבר החוק  |  דו"ח דוגמא  |  הסבר לדוח אשראי
מתודולוגיית הדירוג – שירות אשראי צרכני
 
לקבלת דוח על עצמי
 
הזמנת דוח עצמי
הזמנת דוח עיון
בקשה לתיקון מידע
יפוי כח לקבלת דו"ח עיון
חיוב בכרטיס אשראי
 
לרכישת דוח על אדם אחר
 
הזמנת דוח חד פעמי
 
מענה טלפוני בימים א-ה
בין השעות 8-11 בטלפון 03-6142205
 

בהתאם להוראות החוק ולהנחיית רשם שירות נתוני אשראי, בקשות ניתן להעביר בדואר, במסירה אישית במשרדנו או במסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת. לא יטופלו בקשות שיועברו בפקס או בדוא"ל (שאינו כולל חתימה אלקטרונית מאושרת).

בפניות ובירורים ניתן לפנות במייל: [email protected]