®Creditline

כי לא כל אחד זכאי לאשראי

מתלבט כמה אובליגו (אשראי פתוח) להעניק ללקוח שלך? רוצה להיות בטוח שהוא לא יפיל אותך? עם מערכת ®Creditline החדשנית של אתה על הדרך המהירה לניצול הזדמנויות עסקיות בצורה בטוחה, מבוקרת ומהירה. ®Creditline הנה שירות בלעדי וייחודי ללקוחות המאפשר לך להגדיר את האובליגו, לבקש המלצת אובליגו מהירה
ולקבל תשובה באתר באופן מיידי.

מסלולי ®Creditline

מסלול בסיסי
לקבלת החלטות אובליגו בסכומים של עד 10,000 ש"ח
תשובת Creditline® הינה המלצת GO / NO GO להיקף האובליגו

מסלול רגיל
לקבלת החלטות אובליגו בסכומים של עד 40,000 ש"ח
תשובת Creditline® להיקף האובליגו תלווה בדו"ח תמציתי על החברה הנבדקת

מסלול מתקדם
מיועד לקבלת החלטות אובליגו בסכומים של עד 500,000 ש"ח
תשובת®Creditline להיקף האובליגו תלווה בדו"ח תמציתי / מלא על החברה הנבדקת