דירוג סיכון

מתודולוגיית הדירוג של CofaceBdi

 

הגדרת דירוג הסיכון

דירוג הסיכון של CofaceBdi אומד את הסיכון במתן אשראי מסחרי לחברות ועסקים בישראל תוך ניתוח המצב חוזקות וחולשות של החברה והסביבה עסקית בה היא פועלת. דירוג זה מעריך את סיכוי עמידה בהתחייבויות החברה בטווח הקצר והבינוני עד שנה וחצי. הדירוג מודד את סיכוני ה- default של החברה ונבחן סטטיסטית באופן שוטף. Default מוגדר כאי תשלום מתמשך ועקבי ולא נקודתי מעל 90 יום או קשיים פיננסיים מהותיים.

עקרונות הדירוג

CofaceBdi עוסקת מזה 20 שנה בדירוג חברות ועסקים בישראל, מהעוסק ועד לחברות רב לאומיות מהמוביליות במשק. דירוג הסיכון של CofaceBdi נמצא בשימוש בחברות רבות במשק לרבות המערכת הבנקאית וחברות ביטוח אשראי מחו"ל.

סרגל הדירוג

סרגל הדירוג של CofaceBdi נפרס על 10 קטגוריות מ-1, סיכון זניח, הטוב ביותר, ועד ה-10 חברות שנקלעו לכשל. כל דירוג סיכון מייצג הסתברות (PD ) מסוימת לכשל (לטווח של עד שנה וחצי)

PD ב-% (בהגדרת כשל עסקי מלא)

 

 

 

 

PD ב-% (בהגדרת בעיות תשלומים ואי תשלום מתמשך)

 

 

 

 

דירוג הסיכון הערכת הסיכון
1 חברה גדולה, יציבה ובעלת איתנות פיננסית – סיכוי לכשל, נמוך מאוד
2 חברה גדולה במצב פיננסי טוב – סיכוי כשל, נמוך
3 חברה במצב פיננסי טוב מאוד – סיכוי לכשל, נמוך
4 חברה במצב פיננסי טוב – סיכוי לכשל, נמוך מהממוצע
5 חברה במצב פיננסי טוב – סיכוי לכשל, מעט נמוך מהממוצע
6 חברה במצב פיננסי סביר סיכוי לכשל, מעט מעל הממוצע
7 מצב פיננסי בינוני . הסיכוי לכשל גבוה מהממוצע
8 חברה במצב פיננסי בעייתי עם סיכוי – לכשל
9 חברה במצב פיננסי בעייתי ביותר עם סיכוי גבוה מאוד לכשל
10 חברה שנמצא במצב של כשל בכל הקשור לעמידה בהתחייבויות (ראה הגדרת default )

עורכת מעקב צמוד אחרי הדירוגים בהתבסס על מידע חדש שנאסף ועל משך הזמן מאז נערך הדירוג

תהליך הדירוג

אנליסטים אוספים בודקים ומנתחים את המידע הקיים במערכות CofaceBdi. מתבצעת גם פנייה למנהלי החברה ומתבצע תחקור של מנהלי החברה על פעילות החברה, מצב פיננסי, סביבה עסקית כולל היסטורית "אורות אדומים", איתור חברות שלובות וקשורות, בעלויות שעבודים וכד'. צוות עובדים מיומן מבצע תחקור ספקים (היקפי פעילות, מוסר תשלומים וכו"), לקוחות (היקפי פעילות, שביעות רצון וכו"), ונותני שירותים (היקפי פעילות, מוסר תשלומו וכו") אנליסטים מנתחים את כל המידע שנאסף וקובעים דירוג לחברה בהתאם למתודולוגית הדירוג. הדירוג המבוצע עי האנליסטים עובר בקרה ואישור של מנהל צוות אנליסטים.

מתודולוגיית הדירוג מתבססת על ניתוח של הנתונים הבאים:
 • נתונים דמוגראפיים על החברה (גודל, ענף, ותק, עיסוק)
 • "אורות אדומים®" (היסטוריה של אירועים שליליים משמעותיים: מוסר תשלומים, שקים חוזרים, חשבונות מוגבלים, תביעות משפטיות, כינוס נכסים, וכד')
 • חברות קשורות (לרבות בעלויות, חברות אחיות ובנות וכד').
 • דוחות כספים ונתונים פיננסיים
 • תחקור מנהלי החברה.
 • היסטוריה של דירוגים של החברה.
 • מצב הענף.
 • נתונים מקרו כלכליים.
 • דיווחי ספקים / לקוחות
 • מידע ממסלקות מידע ענפיות
 • ניתוח שעבודים
 • ניתוח נתונים נוספים: ניהול, מגמה, פעילות וכדומה.