BDI

תומר רייף

שותף מנהל

זיסמן, אהרוני, גייר ושות' (ZAG-S&W)