BDI

שרגא פ. בירן

עו"ד

ש. בירן ושות'

  • שרגא פ. בירן הוא מבכירי עורכי הדין בישראל. יזם, כותב, יוצר ופועל מזה עשרות שנים למען צדק חברתי.
  • לאורך שנות פעילותו הרבות הוביל שרגא מהלכים חברתיים בעלי משמעות, ובכללם: הגנה על פועלי הדחק, פינוי המעברות, מאבק נגד הפליה של עובדים בלתי מאורגנים (כמו שביתת הדוורים והגנה על זכויות אחים ואחיות בלתי מוסמכים), מימוש חוק שעות עבודה ומנוחה, הגנה על השכבות החלשות (כמו שומרי ישראל) ועוד. לצד זאת הוביל שרגא מהלכים משפטיים ועסקיים רבי משמעות, תקדימיים וחלוציים. תחת שרביטו המשפטי נבנו שכונות, הוקמו בתי מלון ואזורי תעסוקה וקרקעות בור הפכו לקרקעות מפותחות, תוך מימוש הזכויות הקנייניות של קיבוצים ומושבים ושל תושבי השכונות שזעקו להתחדשות עירונית. שרגא עוסק רבות בקידום משפט הקניין בישראל ופיתוח הנדל"ן בישראל לרווחת תושביה והכלכלה בישראל, זאת לצד פעילות נמרצת לקידום התחדשות עירונית במרחבים העירוניים בישראל.
  • בשנים האחרונות מקדיש שרגא חלק ניכר מזמנו לפעילות ציבורית ולגיבוש הצעות לרפורמה חקיקתית ומבנית בנושא התחדשות עירונית ושיקום שכונות.

תפקידים קודמים

בתום לימודיו התמחה אצל משה קהת ז"ל ולקח חלק פעיל במשך כשלוש שנים בסיוע לעו"ד שמואל תמיר ז"ל, במשפט הדיבה גרינוולד – קסטנר (משפט קסטנר), המהווה אבן דרך בעולם המשפט הישראלי.
בשנת 1959 הקים במשותף עם עו"ד תמיר משרד עורכי דין בירושלים. המשרד המשותף עסק במגוון תחומים משפטיים בעלי משמעות חברתית שהעסיקו את החברה הישראלית בראשית שנות קיומה ובכלל זה – הגנה על זכויות עובדים, הגנה על זכויות קניין והגנה על הזכויות הכלכליות של מעוטי היכולת.