BDI

שמואל זיסמן

שותף מייסד

זיסמן, אהרוני, גייר ושות' ZAG-S&W