BDI

שי‭ ‬ברנוב

שותף מנהל

ZAG-S&W 'זיסמן, אהרוני, גייר ושות