BDI

רפי שחם

שותף מנהל וראש תחום נדל"ן וכינוס נכסים

בן-שחר, לקנר ושות'

עו"ד שחם מתמחה בנדל"ן, בליווי פרויקטים מסחריים רחבי היקף ובניהול הליכי כינוס נכסים של מיזמי נדל"ן שנקלעו לקשיים כלכליים. לעו"ד שחם ידע נרחב בהיבטיהם המשפטיים-מסחריים של פרוייקטי נדל"ן, במסגרת הליכי כינוס. עו"ד שחם מונה ע"י בתי המשפט לשמש ככונס הנכסים של פרויקטים נדל"ניים שנקלעו לקשיים כלכליים, וניהל פרויקטים מסחריים רבים, מפעלי תעשייה, בתי מלון ומיזמי נדל"ן. עו"ד שחם מתמחה בייעוץ לחברות בעלות קניונים ומרכזי מסחר ולחברות הניהול שלהן, ומייעץ לקניונים בתביעות נגד שוכרים ובנקיטת הליכים משפטיים נגד עיריות בנושא ארנונה והיטל השבחה. עו"ד שחם נבחר ע"י רמ"י להכין את ההסכמים הסטנדרטיים בין רוכשי מגרשים לחברות מפתחות ומנהלות מטעם רמ"י, ואת המכרז לבחירת חברת הבקרה של רמ"י.