BDI

רונן בהרב

ראש המחלקה הבינלאומית מיזוגים ורכישות בנקאות ופיננסיים

ליפא מאיר ושות'

  • תחומי העיסוק העיקריים של רונן הם דיני חברות, מימון חברות, מימון בנקאי ועסקאות איגוח על כל היבטיהן וכן רגולציה של בנקים ומוסדות פיננסים. לרונן מומחיות רבה וניסיון נרחב בייצוג לווים ומלווים בעסקאות פיננסים וכן בעסקאות מיזוג ורכישה מורכבות והאישורים הרגולטריים הנדרשים להשלמתן.
  • רונן דורג כאחד מעורכי הדין המובילים בתחום הבנקאות והמימון על ידי מדריכי דירוג בינלאומיים יוקרתיים. לפני הצטרפותו למשרד ליפא מאיר רונן היה שותף מייסד במשרד פרייז, בהרב ושות', ועוד קודם שותף לענייני מימון ודיני חברות במשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס נאמן.
  • במהלך השנים, יעץ רונן לכל הבנקים הגדולים בישראל, לקרנות מנוף ולתאגידים גדולים בכל היבטי המימון, לרבות נטילת הלוואות בנקאיות ומימון באמצעות אגרות חוב. רונן יצג את בנק דיסקונט במספר עסקאות הלוואה, היה אחראי על השגת האישורים והרישיונות הנחוצים לפעילות של בנקים זרים בישראל, וליווה הלוואות שניתנו על ידי קרנות המנוף ועל ידי משקיעים מוסדיים אחרים.
  • רונן מנוסה הן במתן ייעוץ משפטי ללקוחות בעת עריכת עסקאות מסחריות והן בניהול משא ומתן עבור החברות המובילות במשק הישראלי.
  • הסמכהלשכת עורכי הדין
  • שפותעברית, אנגלית

השכלה
  • אוניברסיטת תל אביב (LL.M)
  • האוניברסיטה העברית (LL.B)