BDI

קארין צוקרמן

מנהלת תחום ליטיגציה

אודי ברזלי - עורכי דין

בעלת תואר ראשון במשפטים, LL.B., המרכז האקדמי למשפט ועסקים, ר"ג. מרכזת הוועדה לרפורמה בארנונה. מחברת מאמרים בעיתונות כלכלית ומקצועית. משנת 2007 במשרד עורכי הדין אודי ברזלי.