BDI

עמית קריגל

שותף

משה מזרחי נח קריגל ושות'

הינו שותף במשרד משה מזרחי, נח, קריגל עורכי דין, ונמנה על עורכי הדין המובילים בישראל בתחום המיסוי.  מאז הקמת המשרד טיפל עו"ד קריגל במגוון סוגיות משפטיות מורכבות, במס הכנסה, מע"מ, וחוקי עידוד, במסגרת חוות דעת מעמיקות, אשר היה בהן להשפיע על התנהלות השוק מול רשות המיסים.

תפקידים קודמים

עו"ד קריגל כיהן כמנהל מחלקת חוקי עידוד השקעות הון, ושימש כיועץ משפטי בפשמ"ג, בפקיד שומה גוש דן ובמשרדי מיסוי מקרקעין.