BDI

עמיר צפריר

יושב ראש

גולדפרב זליגמן ושות'

  • עו"ד צפריר הוא יושב ראש (משותף) של הפירמה וחבר הוועדה האקזקוטיבית שלה.
  • עו"ד צפריר מנהל ומוביל מגוון עסקאות תאגידיות ועסקאות מימון מורכבות, לרבות הנפקות בבורסות בישראל, לונדון, ניו יורק, ורשה ובבורסות אחרות בעולם. כמו כן, מנהל עו"ד צפריר עסקאות מיזוג ורכישה, הנפקות פרטיות, הסכמי זיכיון והסכמי תשתיות מורכבים, לרבות פרויקטים ייחודיים במימון ציבורי לפי מודלים של BOT ו- BOO.
  • עו"ד צפריר הינו מומחה בינלאומי בתחום שוק ההון, אשר צבר מומחיות משמעותית בליווי חברות מקומיות ובינלאומיות במסגרת הנפקת ניירות ערך בבורסות ברחבי העולם, ובפרט בנאסד"ק, בבורסה לניירות ערך בניו יורק (NYSE), ובבורסות לניירות ערך בלונדון (LSE, AIM). בשנים האחרונות, מלווה עו"ד צפריר הנפקות רבות של חברות נדל"ן אמריקאיות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לעו"ד צפריר קשרי עבודה ענפים עם גורמי מפתח רבים בתחום שוק ההון, בישראל ומחוצה לה, והוא מהווה כתובת ראשונה לחברות המבקשות להנפיק אגרות חוב בישראל.
  • עם לקוחותיו נמנות חברות פרטיות וציבוריות בישראל ובחו"ל, בתחומי היי-טק, מדעי החיים, התפלה, טקסטיל ונדל"ן, וכן חברות קמעונאות גדולות בישראל.

השכלה

לימודי דוקטורט במימון, Kings College ,University of London, אנגליה
.M.Sc, חקר הניהול, University of Bradford, אנגליה, 2004
.Kellogg Graduate School of Management ,M.B.A, ארה"ב – ישראל, 2001
.LL.B, אוניברסיטת תל אביב, 1988