BDI

עופר אנגל

יו"ר הדירקטוריון

אנגלאינווסט התחדשות עירונית

חברת אנגלאינווסט התחדשות עירונית היא כיום מהחברות המובילות בארץ בתחום ההתחדשות העירונית, כאשר עיקר עיסוקה בפרויקטים במסגרת תמ"א 38/1 ותמ"א 38/2 פינוי - בינוי. החברה נמנית עם קבוצת ENGELINVEST, קבוצה פרטית בשליטתו של מר יעקב אנגל, המתמקדת בעיקר בתחום הנדל"ן והכרייה בארץ וגם בחו"ל - בשורה של מדינות באירופה וביבשת אפריקה. מאז הקמתה בשנת 2009 על ידי יעקב אנגל, אנגלאינווסט התחדשות עירונית סיימה בהצלחה שורה של פרויקטים בגוש דן ועתה היא פעילה בעשר ערים באזור המרכז. ניסיונו רב השנים של יעקב אנגל בתחום הבנייה והחוסן הפיננסי של החברות שבשליטתו, כל אלה מאפשרים לחברה להיכנס לפרויקטים גדולים ומורכבים במסגרת פינוי-בינוי ותמ"א 38 לסוגיה.