BDI

נעמי זנדהאוז

סמנכ"ל יועצת משפטית ראשית ראש חטיבת ייעוץ משפטי

Cal

לאומי הינו התאגיד הבנקאי הוותיק בארץ, ובעל הפעילות הבינלאומית הרחבה ביותר מבין כל הבנקים הישראלים. הבנק נוסד בלונדון בשנת 1902. כיום מפעיל הבנק 269 סניפים בכל רחבי הארץ ו-78 משרדים בחו"ל, ב-18 מדינות, כולל ארה"ב, שוויץ ולוקסמבורג. ללאומי 13,490 עובדים בכל רחבי העולם.