BDI

נעמה שבתאי בכר

שותפה

בכר - שבתאי, משרד עורכי דין

עו"ד שבתאי בכר העוסקת בתחום מעל 15 שנה, היא בעלת ניסיון רב בליווי מעסיקים בתחום דיני העבודה, בדגש על הליכים מורכבים ותקדימיים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, והליכים בעלי השלכות רוחב על המשק הישראלי. בשל רגישות ומורכבות תחום דיני העבודה מלווה עו"ד שבתאי בכר את לקוחותיה באופן שוטף, תוך מתן פתרונות יצירתיים לסוגיות השונות העולות בתחום, והכל בהתאם לדינאמיות של תחום דיני העבודה. עו"ד שבתאי - בכר מייצגת בכלל הערכאות השיפוטיות, בהליכים החלופיים ובערכאות הסמי שיפוטיות, כשסגנונה המקצועי מאופיין ביסודיות, תעוזה וניתוח משפטי מעמיק של הסוגיות הנדונות. שמה של עו"ד בכר שבתאי הולך לפניה כליטיגטורית מבריקה, כריזמטית ומובילה בתחומה, כשניסיונה הרב בתחום מאפשר לא פעם להביא את הצדדים להסכמה גם מחוץ לכותלי בית המשפט. עו"ד שבתאי בכר היא בהחלט "כוכב עולה" בשמי התחום הייחודי של דיני העבודה, והיא מוזמנת תדיר להרצות בפני חברות מובילות וארגונים שונים ברחבי הארץ (כגון לשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון וכו') ולהשתתף בפאנלים מקצועיים. כן היא מוזמנת להפגין את ידיעותיה ועמדותיה המקצועיות בכלי התקשורת השונים, בסוגיות הרלוונטיות לחלקים נרחבים בציבור הישראלי.