BDI

נמרוד שפר

מנכ"ל

התעשייה האווירית לישראל בע"מ

לידה: 1961 מנכ"ל, התעשייה האווירית לישראל בע"מ.

השכלה

תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הארוורד (05); תואר ראשון בגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים מאוניברסיטת תל אביב (94).

תפקידים קודמים

ראש אגף תכנון בצה"ל (12-15); ראש המטה/סגן מפקד חיל האוויר, חיל האוויר (10-12);ראש להק אוויר בחיל האוויר (08-10), ראש חטיבת תכנון באגף התכנון, צה"ל (05-08); מפקד בסיס רמון, חיל האוויר (01-04); מפקד מחלקת מבצעים ומפקד טייסת F-16 (99-01).
דרגה צבאית: אלוף.