BDI

משה מנו

נשיא ויו"ר

מנו ספנות

  • שנת לידה: 1955
  • תפקיד: נשיא ויו"ר הקבוצה
  • תפקידים נוספים: נשיא ויו"ר, קבוצת מנו הולדינגס - מנו ספנות בע"מ, במבוק נכסים בע"מ, פלמנגו יוניברס בע"מ ועוד.
  • חבר בארגונים: שימש דירקטור בוועד המנהל - חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה, אגודת הידידות והמסחר ישראל יפן, המועדון הדיפלומטי, UFAA/FUAAV IATA; אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה; לשכת הספנות.
  • תפקידים אחרים: קונסול כבוד של הפדרציה הרוסית בחיפה; יקיר חיל הים הישראלי; פורום בכירי המשק של ישראל. אות בכיר המשק שלל אוניברסיטת חיפה; מייסד הרדיו האזורי בישראל; יקיר העיר אלניה ולרנקה / קפריסין; פעילות בינלאומית למען העלייה לישראל ועוד.